Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda


Usvojen

Zakon

Usvojen
Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda