Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika: Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika


U proceduri

Zakon

U proceduri
Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika: Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika