Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija (zakon u prvom čitanju)


U proceduri

Zakon

U proceduri
Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija (zakon u prvom čitanju)