24. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

27. 7. 2022

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 24. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Savjeta ministara BiH, predstavnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Nezavisni odbor kao nezavisno tijelo policijskih struktura BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija u BiH koji redovno prate rad našeg Doma. Sve one koji su prisutni na ovoj sjednici srdačno pozdravljam. Sjednici prisustvuje, dakle, 14 delegata – 4 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz reda srpskog naroda. Iz opravdanih razloga sjednici danas ne prisustvuje kolege Asim Sarajlić. Kao što vam je poznato u pozivu za sjednicu u sklau sa članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postave delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivom za 24. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Navedeni dopis, odnosno obavještenje, pardon, o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 24. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH. Konstatujem da nije bilo dostavljenih najava za postavljanje delegatskih pitanja u skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika. Napominjem da je delegat Zlatko Miletić uputio je najavu za postavljanjem delegatskog pitanja u usmenoj formi poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine BiH. Konstatujem da navedeno delegatsko pitanje nije u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika Doma naroda, te stoga neće biti razmatrano na ovoj sjednici. Žlim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavješetenje Javnom radio televizijskom sistemu BiH radi obezbjeđenja direktnog televizijskog prednosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika. Za 24. sjednicu predlažem sledeći izmijenjeni dnevni red ili dopunjeni Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev delegata Kluba bošnjačkog naroda za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-11057/22 od 30. 06. 2022. godine; 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje) po skraćenom postupku, u skladu sa članom 123. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-021-371/22 od 11. 03. 2022. godine; 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1153/21 od 04. 06. 2021. godine; 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-298/22 od 11. 03. 2022. godine; 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-107/22 od 29. 04. 2022. godine; 7. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01-02-11904/21 od 09. 06. 2022. godine; 8. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1456/21 od 21. 07. 2021. godine; 9. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj:05/1-50-15-646/22 od 25. 04. 2022. godine; 10. Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 05/1-50-15-647/22 od 25. 04. 2022. godine; 11. Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-34-1-684-2/22 od 23. 06. 2022. godine; 12. Prijedlog odluke o imenovanju direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju rang-liste kandidata: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-50-15-940/22 od 15. 06. 2022. godine; 13. Delegatska inicijativa Dragana Čovića koja glasi:“ Predlažem da Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvoji Zaključak o prihvaćanju Radne definicije antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust“, broj: 02-50-6-1032/22 od 28. 06. 2022. godine; 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola kojim se izmjenjuje i dopunjava Konvencija o zaštiti pojedinaca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka, broj: 01,02-21-1-977/22 od 21. 06. 2022. godine; 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018 - 2020, za 2020. godinu, između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1987/22 od 23. 06. 2022. godine; 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Regionalni projekat čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), broj: 01,02-21-1-993/22 od 24. 06. 2022. godine; 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III), broj: 01,02-21-1-1170/22 od 21. 07. 2022. godine; 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Koridor 5c u FBiH – Dio 3 – Pogddionica: Poprikuše-Nemila) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj: 01,02-21-1-1079/22 od 06. 07. 2022. godine; 19. Davanje saglasnosi za ratifikaciju Ugovora o grantu (Koridor 5c2 u FBiH – Dio 3 – Poddionica: Tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj: 01,02-21-1-1149/22 od 18. 07. 2022. godine. To je usaglašeni i predloženi dnevni red. Prelazimo na raspravu.

Gordana Živković

Nema rasprave.

Nema rasprave pošto je usaglašeni dnevni red i poslovnički je sve ispoštovano. Prelazimo na prvu tačku, to je, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Otvaram raspravu. Je li se javlja neko? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Glasamo o Zapisniku sa 23. sjednice Doma naroda. Dakle, prisutno 13 – za 12, protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – 8 za, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 23. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prelazimo na drugu tačku, Ad. 2. Zahtjev delegata Kluba bošnjačkog naroda za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-11057/22 od 30. 06. 2022. godine

Dobili ste Zahtjev delegata Kluba bošnjačkog naroda za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i nakandama u institucijama BiH po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Riječ dajem predlagaču, ako ima potrebe.

Nema, zahvaljujem. Otvaram raspravu.

Gordana Živković

Imate gospodina Miletića.

Za riječ se javio gospodin Miletić, izvolite.

Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Evo, srdačno vas sve, zaista, pozdravljam, kolegice i kolege, prisutne, ministre i zamjenike iz Vijeća ministara, kolege iz Zastupničkog doma, koji su ovdje prisutni, naravno i naše službenike koji podržavaju naš rad. S obzirom na činjenicu, a to pitanje je usko vezano za vaše kršenje Poslovnika i to na flagrantan način drugi put, a imajući u vezi da ste odbili ovo moje ustvari zastupničko pitanje koje se upravo odnosi na ovo pitanje, hoću da vam skrenem pažnju na jednu vrlo važnu stvar, a prvi put ste to uradili kad smo razgovarali o onim privilegijama, pa ste mi poslali akt kako vas trojica ne predstavljate u biti bilo kakav organ i da se, kao biva, vama trojici ne može postaviti nikakvo pitanje. Znači, moja nakana je upravo bila oko realizacije ove inicijative ili ovog prijedloga zastupnika iz Kluba bošnjačkog naroda, s obzirom da sam ja na 23. sjednici glasao protiv ovog prijedloga da se imenovanim i izabranim funkcionerima u institucijama BiH ne povećava plata za ovaj iznos kako je to bilo rečeno, odnosno kako je to usvojeno. S obzirom na činjenicu da će nama ovdje biti povećan taj iznos, pa neki su čak iznosili različite iznose u tom smislu, neko je govorio da je to 500, 600, neko 700 maraka, sasvim je nebitno. Ja sam vas htio zamoliti, evo da iskoristim priliku, a na kraju ću nešto reći oko samog dokumenta, da je moja nakana bila da, naravno, od vas ko to želi, ko je u finansijskoj prilici ili da, evo, shvatite kako god to hoćete, pa i pod rizikom da me nazovete populistom, ja bih vas zaista zamolio da taj višak novca koji primite uplatite u dobrotvorne svrhe s obzirom na činjenicu, a evo imali smo priliku da vidimo našu Lanu Pudar, koja je u dva dana osvojila dvije zlatne medalje na Evropskom prvenstvu, da dijete skuplja pare da ide i da učestvuje, ustvari i da predstavlja BiH na tako uspješan način, a da nismo u stanju da pomognemo od onog famoznog bazena, za koji evo čekamo još niko krampom nije, je li, zakopao ništa, s obzirom da ste nas informisali ovdje da je odvojeno 8 miliona, ja uopšte ne vidim da to ko pravi, hoće li pravit. Ali nebitno, znači, suština moje molbe je da taj višak novca, ako ste raspoloženi uplatimo toj djevojci s obzirom da treba da učestvuje na Svjetskom prvenstvu u Peru i da to iziskuje veća finansijska izdvajanja. Ja ću ostavit uplatnicu ovdje u Sekretarijatu, pa vas molim ko bude voljan da, evo, na taj način pomognemo uspjeh ove naše mlade sportašice i nadam se da je to svima u interesu u BiH. Kad je u pitanju ovaj prijedlog, ja sam i prošli put rekao, kad je, kad smo vodili, uvjetno rečeno, djelimičnu raspravu oko ovoga, mislim da je on dobar i da je nedopustivo da u stanju u kakvom se nalaze građani BiH, mislim na njihovu neimaštinu, i da nam 25% stanovništva živi na granici siromaštva, da nam polovina radnika u Republici Srpskoj i Federaciji ima plaću 650 maraka i niže, da mi zaista nama, odnosno funkcionerima, izabranim i imenovanim licima prošli put ovim aktom povećavamo platu, mislim zaista da je to morbidno. A pogotovo sa aspekta što smo, bar kad je u pitanju naš mandat, a nisu puno nešto bolji ni ovi ostali državni organi, uključujući i Vijeće ministara, ako hoćete i Zastupnički dom, da maltene pola mandata smo proveli ne radeći. Znači, u svakom slučaju predlog iz Kluba bošnjačkog naroda podržavam u punom smislu te riječi i nadam se da ćemo ovu grešku, evo da je tako nazovem, ispravit na ovaj način i da ćete imat razumijevanja zaista jel' građani u ovom trenutku to od nas očekuju. Hvala vam lijepa.

Zahvaljujem kolegi Miletiću. Više ne postoje prijavljeni za, potrebu za glasanjem. Dajte da se izjasnimo, glasamo o proceduri, dakle, o tome da li ćemo Prijedlog zakona razmatrati po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Da se izjasnimo. Pristuno 14 – za 6, protiv 8, uzdržan niko. Federacija BiH – za 5, protiv 4, uzdržan niko. Republika Srpska – 1 za, 4 protiv, niko uzdržan. Dakle, Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika po hitnom postupku nije usvojen. Prelazimo na