22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

16. 5. 2022

Stenogram

Ja predlažem da krenemo, dame i gospodo izaslanici, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 22. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redoviti gosti predsjedatelj i ministri u Vijeću ministara BiH, predstavnici Zastupničkog doma, Pravobraniteljstva BiH, Radiotelevizije BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava, Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH i parlamentarni vojni povjerenik. Sjednici je nazočno 15 izaslanika, od kojih – 5 iz bošnjačkog, 5 iz hrvatskog i 5 iz srpskog naroda. Kao što vam je, ja ću zamoliti samo da zatovrite vrata. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa člankom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu izaslanicima će biti omogućeno postavljanje izaslaničkih pitanja u usmenom obliku. Podsjećam da su vam zajedno s pozivom za 22. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurama postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku. Navedeni dopis, odnosno obavijest o mogućnosti postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku na 22. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH također je upućeno predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Generalnom tajništvu i Vijeću ministara BiH. Izaslanik Zlatko Miletić uputio je izaslaničko pitanje, u pisanom obliku, Predsjedništvu BiH i ministrici vanjskih poslova BiH, pitanje je u skladu sa člankom 158. stavak (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine i kao takvo proslijeđeno navedenim institucijama. Ukoliko želite Vi danas u usmenom obliku onda to trebate definirati. Hvala Vam. U skladu sa člankom 156. stavak (1) Poslovnika najavu za postavljanje izaslaničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su: izaslanik Mladen Bosić za predsjedatelja Vijeća ministara i ministra financija i trezora BiH, izaslanik Denis Bećirović za poredsjedatelja Vijeća ministara, izaslanica Marina Pendeš za predsjedatelja Vijeća ministara i ministra sigurnosti i izaslanica Lidija Bradara za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. I stavićemo onda i peto pitanje kolege Miletića, obzirom da je iskazao tu želju. U skladu sa člankom 156. stavak (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti na to da smo uputili obavijest Javnom RTV servisu BiH radi osiguranja izravnog televizijsko prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 155. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo započeti postavljati usmeno izaslanička pitanja i davanje odgovora. Riječ dajem izaslaniku Mladenu Bosiću. Kolega Bosiću, izvolite.

Hvala predsjedavajući. Ja mislim da ne moram da objašnjavam u kakvoj teškoj ekonomskoj i finansijskoj situaciji se nalazi i država i građani i moje pitanje je bilo usmjereno ka predsjedavajućem, gospodinu Tegeltiji i ministru finansija, da saznam – Šta je do sada Savjet ministara uradio na ublažavanju ovog velikog inflatornog udara na budžete građana, koje mjere je preduzeo i kakvi su efekti tih mjera? Nažalost, u sali ne vidim nijednog od dva ključna čovjeka koji bi trebalo da daju odgovor na ovo pitanje, pa ne znam da li će se pojaviti ili ima neko ovlaštenje da govori o tome. Ako ne, ovaj, onda bih sačekao sledeću sjednicu ponovo da postavim pitanje.

Hvala lijepo kolega Bosiću. Kako ste i sami vidjeli nemamo predstavnika institucija na koje se odnosi Vaše pitanje, tako da možemo uraditi dvije stvari, da idemo da zatražimo pisani odgovor od njih ili da sačekamo narednu sjednicu pa da postavite ovo pitanje, kako ste i kazali. Izvolite kolega Bosiću.

Pa da Vam kažem, meni je i ovo što nisu došli i što niko nema konkretan odgovor na moje pitanje više nego glasan odgovor na pitanje, jasno je da nisu ništa uradili. Prema tome, čekam i sledeću sjednicu. Ovo što je prošlo mjesec i po ili dva, a ništa nisu uradili, je dovoljan odgovor za to, ali je očigledno da ovdje niko ne osjeća nikakav sram za ovo što se dešava i ovaj nerad koji se dešava ovdje i za praktično ubrzani put ka propasti. Prema tome, ja neću postavljati više ovo pitanje, mislim da je svima ovdje i Vama, predsjedavajući, i Kolegiju, i svim delegatima sasvim jasno u kakvoj situaciji se mi nalazimo zbog nerada ljudi koje smo, da napomenem, ovdje u Parlamentu izglasali.

Hvala kolegi Bosiću. Riječ dajem izaslaniku Bećiroviću. Izvolite.

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, poštovani predstavnici medija. Moje pitanje je upućeno prema Vijeću ministara i gospodinu Tegeltiji, ali i prema Predsjedništvu BiH i odnosi se na nepotpisivanje, još uvijek, ugovora između države i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Smatram da bez ravnopravnosti i jednakosti u ovoj zemlji nema sigurne budućnosti ni za koga u BiH, principijelno godinama ovdje i u Domu naroda govorim o tome da se moraju poštovati prava svih ljudi u ovoj zemlji, da se moraju poštovati prava i između ostalog i vjerskih zajednica u BiH. Katolička crkva i Sveta stolica potpisala je Ugovor sa državom BiH 2006. godine. Srpska pravoslavna crkva je potpisala Osnovni ugovor sa državom 2007. godine. Islamska zajednica u BiH je 2009. godine dostavila prijedlog da i ona potpiše taj ugovor i evo prošlo je gotovo 13 godina to se ne realizira. Dakle, u tri mandata 2010– 2014., 2014–2018. i evo sada 2018–2022. plus onaj četvrti mandat, da kažem, u 2009. i dijelu 2010. godine ne može, dakle, da se realizira pravna jednakost vjerskih zajednica. U socijalizmu vjerske zajednice nisu imale obim prava kao što to danas imaju, ali jedna stvar je čak i u to vrijeme bila neupitna, imal se u pravnu jednakost po osnovu zakonske regulative i zakona iz 1953. i 1976. godine. Danas nemamo tu vrstu pravne jednakosti, zato ja danas i ne samo danas, podsjećam, godinama o tome govorim i u ovom Domu i u Predstavničkom domu, da se mora osigurati ta vrsta pravne jednakost, a ne diskriminacija. Ovo što danas imamo to je, dame i gospodo, diskriminacija. Ja postavljam pitanje – Kako je bilo moguće u političkom životu BiH da, recimo, kolega Dragan Čović zbog jednog člana Predsjedništva, koji nije ništa manje Hrvat od ljudi iz HDZ-a, bude problem, je li, kao glavni problem u BiH, pa izdignuti i na nivo čak Evropske unije

Kolega Bećirović, ja ću Vas zamoliti, imaćete još jednu prigodu, pošto nema ko Vam dat odgovor, još jednom se javite, ali sad smo već minut potrošili.

Denis Bećirović

Pa hoćete odmah da sastavim ta dva minuta.

Nemojte sastavljat odma, idemo proceduru, pa Vi osvježite još jednom i moju ulogu u Predsjedništvu i ... druga

Denis Bećirović

Dobro, evo imam još dvije minute.