12.hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

30. 6. 2022

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 12. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Savjeta ministara BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija u BiH koji redovno prate rad ovoga Doma. Sjednicu, sjednici prisustvuje 11 delegata – 4 iz reda bošnjačkog, 4 iz reda hrvatskog naroda i 3 iz reda srpskog naroda. Želim da kažem da su gospodin Dragan Čović, Munib Jusufović, Dušanka Majkić i Sredoje Nović iz opravdanih razloga danas odsutni s ovog zasjedanja i mogu da konstatujem da imamo krvorum za punovažno i punopravno odlučivanje. Za 12. hitnu sjednicu predlažem sledeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 11. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; 2. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (prvo čitanje), dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-911/22 od 28.06.2022. godine. Ovo je usaglašeni, izmjenjeni i dopunjeni dnevni red Kolegijuma Doma naroda koji ste dobili. Otvaram raspravu vezano za dnevni red. Da li se neko javlja za riječ? Gospodin Bećirović, izvolite.

Dame i gospodo cjelokupna bosanskohercegovačka javnost je svjedok sramnog prijedloga koji je upućen u Parlamentarnu skupštinu BiH i kojim je predviđeno povećanje plata najviših državnih funkcionera, članova Predsjedništva, poslanika, delegata, ministara u Vijeću ministara BiH. Smatram da je to neviđeni čin drskosti, bahatosti i bezosjećajnosti. Prije pola sata sam glasao na Komisiji za finansije i budžet protiv takvog Prijedloga budžeta i danas želim pozvati sve kolege u Domu naroda da ili zaustavimo ili za početak da ublažimo ovakav jedan skandalozan prijedlog. Možemo ga zaustaviti ozbiljnim sistemskim mjerama i pristupom ili eventualno ublažiti nekim sadaka pristupom da dajemo po 500 maraka, narodnog novca, u humanitarne svrhe. Predlažem da izaberemo ozbiljan i sistemski pristup, a to znači da zaustavimo, a imamo te mehanizme, ovo sramotno povećanje plata državnim funkcionerima. Zato predlažem danas da kao prethodno pitanje prije prelaska na Budžet uvrstimo novu tačku dnevnog reda koja bi se odnosila na ovo o čemu sam govorio, dakle, u okviru ove tačke bi razmotrili ovo nemoralno povećanje primanja izabranim zvaničnicima na državnom nivou i donijeli konkretne zaključke. Imam, dakle, i konkretne zaključke tim povodom, sve to dostavljam u pisanoj formi i predlažem da to kao prethodno pitanje raspravimo, donesemo konkretne zaključke kojim ćemo obavezati Vijeće ministara BiH da ispravi ovakav jedan prijedlog koji je došao od strane vladajućih stranaka ovdje u Parlamentarnu skupštinu BiH. Taj prijedlog, dakle, nisu donijele rode, to je prijedlog koji je došao od ministara iz SNSD-a, iz SDA, iz HDZ-a i mi o tome treba danas da govorimo i da pokušamo ispraviti tu nepravdu.

Zahvaljujem. Riječ ima kolega Mladen Bosić.

Hvala predsjedavajući. Prije četiri mjeseca je Predstavnički dom poslao u hitnu proceduru Domu naroda Zakon o ukidanju akciza na gorivo, evidentno je da se taj Zakon raznim procedurama usporava i na neki način pokušava izbjeći prije izbora za raspravu u Domu naroda, odnosno da nikako ne dođe na dnevni red. Ako je išta bilo hitno u ovom našem radu u protekle četiri godine bilo je hitno da se vlasti na neki način opredijele u smislu direktne pomoći građanima da ublaže krizu. U međuvremenu je inflacija polako podivljala i mi imamo sve gore stanje i sve hitniju nužnost da jedan takav zakon usvojimo koji bi direktno uticao na veličinu inflacije, odnosno smanjivanje inflacije u BiH. Ja ne znam u kojoj je proceduri sad taj Zakon, al' vam predlažem da ga stavimo na dnevni red, a ako neke komisije treba da daju saglasnost da to urade u pauzi ovog zasjedanja i da pokažemo građanima da smo tu da bi na neki način pomogli i njima.

Zahvaljujem kolegi Bosiću. Dalje se niko nije javio za dnevni red, zaključujem raspravu. Ima li potrebe da čitam zahtjev za tačkom dnevnog reda? Ima.

Ima. U skladu sa članom 61. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH predlažem da se u dnevni red 12. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine uvrsti nova tačka pod nazivom – Razmatranje novonastale situacije u vezi s usvajanjem Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-02-1911/22, s posebnim osvrtom na nemoralno enormno povećanje primanja izabranim, imenovanim zvaničnicima u institucijama države BiH. Dajte da glasamo. Za je glasalo 3, protiv 5, uzdržan niko. Iz Federacije – 3 za, iz republike – 1 za. Protiv Federacija – 5, Republika Srpska – 2. Nemamo, dakle, opšte, nemamo entitetske većine, ovaj prijedlog nije usvojen. Kolega Bosiću, Vaš je zahtjev usmen bio, usmen da se ne znam.

Da se na dnevni red stavi Zakon o akcizama.

Ko je za to da se na dnevnim red, ja mislim da na dnevni red ne možemo stavljati nešto što je u proceduri poslovnički. Dakle, ne možemo poslovnički, žao mi je i ne možemo se izjašnjavati oko nečega što bi bila povreda Poslovnika. Hvala Vam lijepo. Sada se izjašnjavamo o predloženom dnevnom redu.

Gordana Živković

Ne treba se izjašnjavati.

Ne treba se izjašnjavati, dakle, konstatujem da smo usvojili dnevni red. 1. Usvajanje Zapisnika sa 11. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; 2. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (prvo čitanje), dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-911/22 od 28.06.2022. godine. Prelazimo na prvu tačku, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 11. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine