25. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

29. 8. 2022

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 25. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti predsjedavajući i dva člana Predsjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Savjeta ministara BiH, predstavnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Kancelarije za reviziju institucija BiH, Kancelarije za razmatranje žalbi, Centralne izborne komisije BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i Tužilaštva BiH. Sjednici prisustvuje 15 delegata – 5 iz reda srpskog naroda, 5 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda, što znači da imamo kvorum za punovažno i punopravno odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivom za 25. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Navedeni dopis, odnosno obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 25. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH. U skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su: delegatkinja Marina Pendeš za ministarsku spoljnih poslova BiH Biseru Turković, delegat Zlatko Miletić za Savjet ministara BiH, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. U skladu sa članom 156. stav (2) Poslovnika sve najave dostavljene su predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i onom članu Savjeta ministara na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i to da smo uputili obavještenje Javnom RTV servisu BiH radi obezbjeđivanja direktnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika. Dužan sam takođe da vas obavijestim da pravdanje za nedolazak na ovu sjednicu imamo od predsjedavajućeg Savjeta ministara gospodina Zorana Tegeltije. Sada možemo početi s postavljanjem usmenih delegatskih pitanja i dajem, i davanjem odgovora. Riječ dajem gospođi Marini Pendeš, izvolite.

Uvaženi članovi Kolegija, uvažene kolege, članovi Vijeća ministara, predstavnici medija. Moje pitanje je rezultat analize koje smo imali na Povjerenstvu za financije, a to je analizirajući revizorska izvješća gdje, između ostalog, kad govorimo o Ministarstvu vanjskih poslova iz godine u godinu je značajan broj ugovora o djelu i ugovora o radu koje je potpisala gospođa, ministrica vanjskih poslova i taj broj se povećava i ja sam temeljem toga tražila da mi se dostavi tabelarni prikaz od kako je u prosincu mjesecu 2019. imenovano Vijeće ministara da mi se dostavi koje su to osobe s kojima je ministrica potpisala ugovore o djelu. Obzirom da ministrica je, ja mislim, samo jednom bila ovdje u Domu naroda kad su bila postavljena pitanja izaslanika, mogu reći da nisam ni očekivala da će i danas biti, kao što mi nije odgovorila ni na moja pismena pitanja, to je samo još jedan pokazatelj koliko ona drži do digniteta ovoga Doma, do izaslanika koji nisu iz redova njene stranke i nadam se da će ipak naći vremena da u prostoru koji je između organiziranja skupova zajedno sa Adisom Ahmetovićem u Njemačkoj odgovorit mi na ovo pitanje. Pošto je sad nema vjerojatno ću dobit u pismenoj formi.

Zahvaljujem. Pošto nema... na koje se ovo pitanje odnosilo, gospođe Turković. Sada riječ dajem kolegi Zlatku Miletiću. Izvolite.

Hvala lijepo predsjedavajući. Evo srdačno vas sve pozdravljam, vas kolegice i kolege iz Doma naroda, naravno pozdravljam prisutne ministre i zamjenike iz Vijeća ministara, kao i predstavnike svih institucija iz organa BiH i kolegice i kolege koji su ovdje prisutni iz Zastupničkog doma, kao i predstavnike medije. Pravo da vam kažem razmišljao sam u tom segmentu da li da uopšte iskoristim priliku da postavim pitanje s obzirom na činjenicu da najmanje do sad osam ili devet odgovora svakako nisam dobio, o jednom od tih koje nisam dobio ima jedna danas tačka dnevnog reda, pa ću o tom par stvari reći. Ali zaista šta sam hito da zamolim, prije svega, predsjedavajućeg Vijeća ministara i nadležnog gospodina Košarca, s obzirom da ga nema, evo zamoliću zaista našeg kolegu, uvaženog ministra finansija, gospodina Bevandu da eventualno prenese, ako bude prilike, bude li se održavala sjednica Vijeća ministara, da pokušamo ljudima pomoći u tom smislu. Da ne bi upao, gospodine predsjedavajući, u onu zamku kao prošli put, ja sam o pomoći poljoprivrednim proizvođačima govorio prošli put kad su bile one famozne poplave, naravno vi niste imali dovoljno sluha da ljudima pomognemo. Evropu je u sedmom i osmom mjesecu pogodila suša najvećih razmjera, naravno i poljoprivrednike u BiH, ja bi vas zaista zamolio, pogotovo predstavnike izvršne vlasti, da vidimo na svaki mogući način da naše poljoprivredne proizvođače, kad to kažem prevashodno mislim na Semberiju, Bijeljunu, Modrču, na Posavski kanton, Orašje, Odžak, Tuzlanski kanton, Čelić i neka druga mjesta, da zaista znajući il' imajući u vidu činjenicu da u budžetu institucija imamo dovoljno novca da pružimo pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, jel' zasita nekima od toga, od te pomoći zavisi sudbina da li će se sa tim bavit ili neće, imajući u vidu činjenicu pogotovo kad je u pitanju, recimo, proizvodnja kukuruza, da su prinosi iz te oblasti i nekih drugih kultura spale za 60 do 90%. Znači, jednostavno ljudi se bez naše pomoći neće izvući iz tih finansijskih problema u kojima su se našli. Hvala vam lijepo.

Zahvaljujem kolegi Miletiću i tu je iscrpljena ova poslovnička mogućnost za postavljanje pitanja i dobijanje odgovora. Za 25. sjednicu Kolegij predlaže usaglašeni Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1298/22 od 11. 03. 2022; 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-107/22 od 29. 04. 2022; 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), po skraćenom postupku, u skladu sa članom 123. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH broj: 02-02-1-371/22 od 11. 03. 2022; 5. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenam i dopunama Zakona o javnim nabavkama, predlagač: Savjet ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-495/21 od 16. 03. 2021; 6. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1724/21 od 10. 09. 2021; 7. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 74 institucije BiH za 2020. godinu; 8. Izvještaj o aktivnistima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2021. godinu, broj: 02/3-16-9-526/22 od 05. 04. 2022; 9. Izvještaj o sprovedenoj reviziji učinka o temi: „Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH“, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-2242/21 od 29. 12. 2021; 10. Izvještaj o sprovedenoj reviziji učinka o temi: „Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki“, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02/316-10-2264/21 od 31. 12. 2021; 11. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu, broj: 01,02,03-50-18-900/22 od 08. 06. 2022; 12. Izvještaj o radu Kancelarije za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu, broj:01,02-5018-910/22 od 08. 06. 2022; 13. Izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije u 2021. godini, broj: 01,02-50-18-1036/22 od 28. 06. 2022; 14. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-37-1-786/22 od 19. 05. 2022; 15. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 02-09-555/22 od 07. 04. 2022; 16. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1102/22 od 08. 07. 2022; 17. Imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju rang-liste kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-16-432-5,1/22 od 26. 08. 2022; 18. Inicijativa kojom se predlaže da Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvoji zaključak kojim od predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH traži da u skladu sa članom 15. Zakona o Savjetu ministara BiH pokrene postupak za smjenu ministrice spoljnih poslova BiH Bisere Turković, podnosioci inicijative delegati Kluba hrvatskog naroda: Dragan Čović, Lidija Bradara, Marina Pendeš i Bariša Čolak i delegati Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 0250-6-1421/22 od 29. 08. 2022; 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu od 04. 07. 2022. godine i Amandmana br. 8 na Sporazum o finansiranju od 27. 02. 2006. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Savjet ministara Bosne i Hercegovine (primalac) u iznosu od 6.000.000,00 evra – Ublažavanje uticaja pandemije COVID-19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MICMSME) – putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), Faza 2, Projekat br. 202068336, broj: 01,02-21-1-1295/22 od 01. 08. 2022. Ovo je usaglašeni dnevni red Kolegija Doma naroda koji ste dobili. Sada otvaram raspravu o dnevnom redu. Je li se neko javlja za riječ? Javlja.

Gordana Živković

Bećirović.

Prvi je gospodin Denis Bećirović, izvolite.

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo svjedoci smo svi da je prije nepuna dva mjeseca u Parlamentarnoj skupštini BiH, a na kraju je li ovdje u Domu naroda, izglasano sramotno povećanje plata najvišim državnim funkcionerima. Smatram da ljude u BiH ne treba lagati, da im treba reći punu istinu o tome, bez obzira da li je ovo mjesec ili dva pred izbore ili nije. Zato što smatram da treba govoriti istinu i ljudima predočiti činjenice predlažem na današnjoj sjednici Doma naroda da dopunimo dnevni red sa sledećom tačkom dnevnog reda. Naime, predlažem da u dnevni red uvrstimo tačku naslovljenu kao – Usvajanje Zaključka o formiranju privremene istražne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja bi najkasnije u roku od 10 dana od današnjeg, dakle, dana, prikupila sve relevantne činjenice i informacije i obavijestila ljude u BiH kako i na koji način je došlo do povećanja plata najviših državnih funkcionera u BiH. Taj dio posla ne bi trebao biti težak i mi to možemo završiti u roku od 10 dana zato što imamo zapisnike sa sjednica, stenograme i listinge glasanja i za Vijeće ministara, i za Predstavnički dom, i za Dom naroda. Dakle, imamo sve dokumente crno na bijelo, ja vas pozivam danas da formiramo takvu istražnu komisiju i da ljude u ovoj zemlji činjenično informiramo. Mislim da je to puno poštenije nego da pojedinci i iz Doma naroda hodaju po predizbornim skupovima i drže moralne lekcije i glume humanitarce. Ne, hajmo mi fino ovdje da utvrdimo činjenice i da ljude informiramo kako je došlo do toga. Ja znam kako sam ja glasao, ja sam glasao protiv, ali ljudi u ovoj zemlji zaslužuju da znaju tačno kako je ko glasao po ovom pitanju i ja mislim da je to sasvim u redu, taj posao bi, dakle, mogli da završimo najkasnije do 08. septembra ove godine, tako da ljudi, ovaj, imaju priliku da saznaju punu istinu o tome. Nadam se da ćete podržati ovaj prijedlog da utvrdimo činjenice i da ljudi u ovoj zemlji znaju punu istinu o tome, bolje da to radimo ovdje u državnim organima BiH nego na predizbornim skupovima. Zahvaljujem i dostavljam u pisanoj formi prijedlog.

Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Za, riječ ima kolega Mladen Bosić.

Hvala predsjedavajući. Ja bih predložio dopunu dnevnog reda sa tačkom koja bi glasila – Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Naime, sutra je hitno zakazana sjednica Predstavičkog doma na kojoj se nalazi identična ova tačka, koliko mi je poznato nadležna komisija je završila svoj rad i donijela dokument i nema nijedan razlog da na ovoj današnjoj sjednici taj posao ne završi i Dom naroda. Znači, mislim da je krajnje vrijeme da prestane igra mačke i miša sa ovim narodom i da se ova agonija oko mjera koje bi trebale da ublaže posledice inflacije i sve težih uslova života završe na današnjoj sjednici, nadajući se da će ovaj drugi dio o akcizama biti usvojen kao tačka dnevnog, on je usvojen kao tačka dnevnog reda, al' da će biti donesen Zakon o akcizama. Hvala.