17.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

27. 4. 2021

Stenogram

Bakir Izetbegović

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti srdačno vas pozdravljam i otvaram 17. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti: predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i ministri u Vijeću ministara, koji su se danas odazvali, predstavnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. S nama su danas i predstavnici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Sjednici prisustvuje 14 delegata od kojih – 4 iz bošnjačkog, 5 iz hrvatskog i 5 iz srpskog naroda. Munib Jusufović iz opravdanih razloga nije u mogućnosti prisustvovati sjednici. Za 17. sjednicu predlažem sljedeći: Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2310/20, od 14.01.2021.; 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1- 1769/20, od 14.01.2021.; 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2144/20, od 14.01.2021., s mišljenjima Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1- 2145/20, od 14.01.2021., sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-495/21, od 16.03.2021.; 7. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: „Nalaže se Vijeću ministara BiH da, na osnovu člana 7. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/19, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), donese odluku o visini osnovice za obraćun plaće zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (minimalan iznos od 535,50 KM koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine), uspostavi ekonomski i socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatima, u skladu s članom 9. Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine, u neposrednim pregovorima sa Sindikatom poduzme hitne mjere kako bi postavljene zahtjeve rješili sporazumno na obostrano zadovljstvo i korist, kako bi se popravio egzistencijalni status zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine“, broj: 02-50-6-2098/20, od 23.10.2020.; 8. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom „Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH da najkasnije u roku od 20 dana od dana usvajanja ove inicijative pokrene sve potrebne radnje s ciljem osnivanja Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u skladu s Ustavom i presudama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH”, broj: 02-50-6-547/21, od 03.03.2021.; 9. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom „Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH poziva sve općine i gradove u državi Bosni i Hercegovini da, u interesu izgradnje mira, tolerancije, povjerenja, međusobnog poštovanja i afirmacije antifašističkih vrijednosti na kojima počiva savremena Evropa, zabrane bilo koji direktni ili indirektni izraz glorificiranja ili afirmacije dvojice najzloglasnijih ratnih zločinaca i kvislinga na području bivše Jugoslavije – vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihailovića, kao i svih drugih pripadnika nacifašističkih pokreta, organizacija, vojnih formacija i udruženja, bez obzira na to koje su nacije ili vjere bili, a koji su u Drugom svjetskom ratu, za vrijeme odsudne borbe protiv nacifašizma kao najvećeg zla u ljudskoj istoriji, ratovali ili širili negativnu propagandu protiv Antifašističke koalicije”, broj: 02-50-6-557/21, od 04.03.2021.; 10. Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, predlagač: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-07-4-649/21, od 16.04.2021.; 11. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 05/6-50-15-487/21, od 24.02.2021.; 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjena Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-786/21, od 09.04.2021.; 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana 2. na Sporazum o grantu za podršku državnom programu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa stambenim regionalnim programom, broj: 01,02-21-1- 787/21, od 09.04.2021.; 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekt oporavka i podrške preduzećima/poslovnim subjektima između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu (9183-BA), broj: 01,02-21-1-788/21, od 09.04.2021. Ovo je usaglašeni dnevni red Kolegija Doma naroda koji ste dobili. Da li se neko javlja za riječ, ima li prijedloga za izmjenama i dopunama? Gospodin Bećirović. Izvolite.

Dame i gospodo, poštovani prisutni. Na prošloj sjednici Doma na početku sjednice javno sam upozorio da niko u Bosni i Hercegovini nema pravo da krši Ustav i zakone države Bosne i Hercegovine. I kad god budu ugroženi i Ustav i zakoni Bosne i Hercegovine neću se libiti da ovdje javno u ovom Domu govorim o tome i upozoravam na tu opasnost. Isto tako smatram danas da je važno, i to nam je i ustavna obaveza, da svi djelujemo, prije svega, na dva kolosjeka. Jedan kolosjek je kolosjek zaštite državnosti Bosne i Hercegovine, a drugi kolosjek je kolosjek zaštite ljudskih prava svakog čovjeka u našoj zemlji, bez razlike na vjeru i naciju. Imajući to u vidu često sam u ovom Domu s pravom ukazivao na određene elemente diskriminatorske politike u BH entitetu Republika Srpska, ali isto tako želim reći da ne želim prešutjeti ni pojave diskriminatorske politike i u drugom BH entitetu u Federaciji BiH, i da o tome moramo principijelno govoriti. Imajući to u vidu danas predlažem dopunu dnevnog reda sa tačkom koja bi glasila na sljedeći način – Razmatranje i usvajanje zaključaka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o uspostavljanju ustavne ravnopravnosti srpskog naroda, srpskog i bosanskog jezika i ćiriličnog pisma u ustavima kantona BH entiteta Federacija BiH gdje to do sada nije propisano. U vezi sa ovom dopunom dnevnog reda, u skladu sa Poslovnikom pripremio sam i konkretne zaključke koje treba usvojiti kada ova tačka danas uđe u dnevni red. Između ostalog u tim zaključcima, da ih ne čitam pošto ćete ih dobiti svi, stoji da se moramo boriti za ravnopravnost svih ljudi i da moramo jasno osigurati sljedeće stvari u nekoliko kantona Federacije BiH gdje to do sada nije urađeno. Dakle, ravnopravnost srpskog naroda sa drugim narodima u tim kantonima, srpski jezik kao službeni i Ustavom priznat jezik, bosanski jezik kao službeni i Ustavom priznat jezik i ćirilično pismo kao službeno i Ustavom priznato pismo. Podsjećam ovdje da je jako važno u Bosni i Hercegovini da mi pokažemo političku volju da smo spremni braniti ljudska prava svih ljudi u Bosni i Hercegovini, na svakom pedlju Bosne i Hercegovine bez razlike koje su oni nacije ili vjere. U ovom Domu naroda sjede ponajodgovorniji predstavnici ...

Bakir Izetbegović

Denise, moći ćete obrazložiti inicijativu ako dođe do tačke dnevnog reda, probili ste, ovaj, minutažu.

Denis Bećirović

Dakle, da zaključim, predlažem, u skladu sa Poslovnikom, konkretnu tačku dnevnog reda, predlažem da danas pošaljemo jednu pozitivnu poruku cijeloj Bosni i Hercegovini. I podsjećam još jednom vrlo je važno kakvu će poruku poslati Dom naroda, jer ovdje sjede i predsjednici i podpredsjednici i drugi ljudi koji su na najvišim funkcijama u ključnim političkim ... Zahvaljujem.

Hvala kolega Bećiroviću. Sljedeći je Zlatko Miletić.

Dobar dan. Hvala lijepo predsjedavajući. Pozdravljam uvažene kolegice i kolege, pozdravljam i prisutne izaslanike i delegate iz Zastupničkog doma, predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministre i zamjenike koji su ovdje, evo, danas u velikom broju i iskazujem posebno zadovoljstvo, naravno naše službenike i predstavnike medija. Ja da bih bio precizan pročitat ću svoj prijedlog izmjene i dopune. Ona je podnesena na osnovu člana ili članka 61. našeg Poslovnika o radu. Dana 28.02.2018. godine mi smo dali i potpisali svečanu izjavu koja glasi: „Obavezujem se da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti, poštivati Ustav BiH, u potpunosti provoditi Opći mirovni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, štititi i zauzimati se za ljudska prava i temeljne slobode, te štititi interese i ravnopravnost svih naroda i građana“. Imajući u vidu da jedan dio vas se ponaša u suprotnosti sa datom izjavom tražim da se kao tačka dnevnog reda stavi – Pojedinačno ili osobno izjašnjavanje da li ćemo implementirati usmeno i pismeno datu izjavu i šta ćemo poduzeti u narednom periodu kako bi prevazišli trenutnu ustavnu, društveno-političku, sigurnosnu, ekonomsku, zdravstvenu i jednom riječju opću krizu u Bosni i Hercegovini koja je, po mom osobnom mišljenju, jedna od najgorih od '95. godine do danas. Ja neću govoriti ovdje o razlozima ali, evo, ako hoćete i jutros smo dobili pismo od Vijeća Evrope koje govori o našem nesprovođenju ekonomskih reformi zbog političke blokade u Bosni i Hercegovini. Juče smo imali komunike PIK-a koji se odnosi na ovo famozno razdruživanje. Prije toga imamo dešavanje u Mostaru, prije Mostara Mrakovicu, prije Mrakovice Jahorina, vrijeđanje u medijima od vas pojedinih ovdje čitavih naroda. Ja mislim da je zaista vrijeme da sa tom praksom prekinemo. Kako god i šta god se desi u Bosni i Hercegovini jedini put i izlaz da o svim problemima u ovoj zemlji razgovaramo u institucijama Bosne i Hercegovine. I mislim da je za to krajnje vrijeme. Ja vas molim ukoliko se desi da ovaj prijedlog dnevnog reda usvojite da ovu tačku stavite kao posljednju, jer ako počnemo razgovarati o ovome na početku imam osjećaj da nećemo onda usvojiti niti jednu od ovih tačaka koje su predviđene na današnjoj sjednici. Hvala lijepo.

Dakle, imamo imamo dvije inicijative. Možete li donijeti papir od gospodina Miletića? Tako da bih prvo stavio na glasanje dopunu koju je predložio Denis Bećirović u skladu sa članom 61. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, a koja glasi: Razmatranje i usvajanje zaključaka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o uspostavljanju ustavne ravnopravnosti srpskog naroda, srpskog i bosanskog jezika i ćiriličnog pisma u ustavima kantona BH entiteta Federacija BiH gdje to do sada nije propisano.

Bakir Izetbegović

Može. Onda pravimo pauzu od 10 minuta. Neka se oba prijedloga dostave delegatima.

Bakir Izetbegović

Možemo nastaviti sa sjednicom. Dakle, prvo ćemo glasati o inicijativi gospodina Bećirovića koja glasi ...

Bakir Izetbegović

Je li u redu? A, niste dobili? Ja sam mislio da jeste. Dakle, prvo inicijativa gospodina Bećirovića – Razmatranje i usvajanje zaključaka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o uspostavljanju ustavne ravnopravnosti srpskog naroda, srpskog i bosanskog jezika i ćiriličnog pisma u ustavima kantona BH entiteta Federacija BiH gdje to do sada nije propisano. Ono, ja mislim da jeste Denise propisano samo nije vjerovatno implementirano.