20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 5. 2021

Stenogram

Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti. Otvaram 20. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste. Odsutnost sa današnje sjednice opravdali su zastupnici: Nenad Nešić, Zlatan Begić, Dženan Đonlagić, Vlatko Glavaš, Enver Bijedić i Dragan Mektić. Iz Ureda predsjedatelja Vijeća ministara BiH dostavljena je obavijest da današnjoj sjednici neće biti u mogućnosti nazočiti predsjedatelj, gospodin Zoran Tegeltija. Sjednici u ovom trenutku nazočno je 29 zastupnika, konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što je naznačeno u pozivu za sjednicu, a u skladu sa člankom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za zastupnička pitanja u usmenom obliku dostavili su sljedeći zastupnici: Mirko Šarović ministru komunikacija i prometa BiH, Damir Arnaut predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Safet Softić ministrici vanjskih poslova BiH, Adil Osmanović predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Mirjana Marinković-Lepić predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Jasmin Emrić ministru komunikacija i prometa BiH, Mira Pekić ministru financija i trezora BiH, Edita Đapo ministru sigurnosti BiH, Branislav Borenović ministru komunikacija i prometa BiH. Nenad Nešić uputio je najavu za postavljanje usmenog zastupničkog pitanja predsjedatelju Vijeća ministara BiH, ali naknadno je obavijestio da neće nazočiti današnjoj sjednic. Ove najave su u skladu sa člankom 168. stavak (2) Poslovnika dostavljene predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara BiH na koga se pitanje odnosi. Još želim podsjetiti da je osiguran izravni televizijski i radijski prijenos ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 167. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora, idemo redosljedom postavljanja pitanja. Riječ dajem zastuniku Mirku Šaroviću. Izvolite zastupniče.

Hvala. Evo koristim priliku da uvaženom ministru uputim pitanje, za koje vjerujem da ga je on dobio, a odnosni se vrlo težak položaj stanovnika, jednog dijela stanovnika južnog dijela Mostara, najviše povratnika Srba, a tiče se njihove zemlje i spora koji imaju sa Autocestama Federacije BiH i trase dijela Koridora 5C i pitanje se odnosi, znači: Da li ste kao ministar upoznati sa problemima povratnika u Mostar, kojima je imovina uzurpirana naprasnom promjenom trase Koridora 5C, mi mislimo da je to naprasna promjena, čime je u pitanje doveden održivi povratak kad je riječ o ljudima koji žive pretežno od poljoprivrede? Pretpostavljam, uvaženi ministre, da znate i da je eksproprijacija se užurbano sprovodi preko nadležnih institucija Grada Mostara bez prisustva stranaka, pretpostavljam i da znate da se radi o stanovnicima naselja Kosor, Malo Polje, Lakiševine i Ortiješ i znate, pretpostavljam, da oni traže da se uskrati potvrda ratifikacija granta sredstava od Evropske banke za obnovu i razvoj za jedan dio Koridora 5C dok se ovo pitanje ne riješi, a ono je upućeno ranije i Predsjedništvu BiH, i Vama, i Savjetu ministara, i poslanicima ovog Doma i oni smatraju da su povrijeđena njihova prava i da pitanje ovog dijela Koridora Mostar jug – tunel Kvanj, da treba da ide drugom trasom. Molim Vaš odgovor i šta ćete u tom smislu da preduzmete kao resorni ministar. Hvala.

Borjana Krišto

Hvala zastupniku. Odgovor, ministar prometa i komunikacija BiH, gospodin Vojin Mitrović. Izvolite ministre.

Vojin Mitrović

Hvala lijepo. Gospođo predsjedavajuća, članovi Kolegijuma, uvaženi poslanici. Želim se zahvaliti na postavljenom pitanju gospodinu Mirku Šaroviću. Kako nam je poznato Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03) je definisao nadležnosti državnog ministarstva. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH nadležno je za politiku i regulisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacionih uređaja; međunarodni, međuentitetski transport i infrastrukturu; pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akta iz oblasti međunarodnog i međuentitetskih komunikacijskih transporta; odnose sa međunarodnim organizacijama iz oblasti međunarodnih i međuentiteskih komunikacionih transporta; pripremu i izradu strateških planova iz oblasti međunarodnih, međuentitetskih komunikacija, transporta, infrastrukture i informacionih tehnologija; poslove kontrole, neometanog transporta u međunarodnom transportu, kao i civilno vazduhoplovstvo i nadzor vazdušnog prometa. U konkretnom slučaju Ministarstvo komunikacija i transporta BiH u periodu od oktobra 2004. godine do decembra 2006. godine finansiralo je pripremu planersko-studijske dokumentacije za cijelu trasu autoputa Koridora 5C kroz BiH, koja je obuhvatala tehničku studiju, podloge za prostorno-plansku dokumentaciju, idejno rješenje studije uticaja na životnu srednu sa provedenim zakonskim procedurama za usvajanje, što podrazumijeva javne rasprave, idejni projekat, saobraćajne studije, prethodnu studiju izvodljivosti i studije izvodljivosti. Ministarstvo je finansiralo i ugovore za izradu glavnih projekata za projekat dužine 130 km autoputa Koridora 5C za dionicu autoputa koji prema Studiji izvodljivosti prdviđeno je da ima prioritet, a to je praktično oko Mostara, zatim sjever granice sa Hrvatskom, a to je Svilaj, Vukosavlje, Doboj jug i obilaznica oko Zenice. Sva izrađena dokumentacija predata je entitetskim ministarstvima, Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH, kao i Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske, koji su nadležni za izgradnju predmetne infrastrukture. Iz ovog svega se može zaključiti da ovo pitanje treba postaviti nadležnim entitetskim institucijama koje su nadležne za sprovođenje ovog pitanja. Vi ste u, na kraju Vašeg izlaganja postavili jedno pitanje vezano za uskraćivanje granta za izradu ove dionice zbog nezadovoljstva određenog dijela stanovništva, koje je nezadovoljno trasom tog dijela autoputa. Ja još jednom napominjem, da resorno ministarstvo nije nadležno za te probleme nego entitetska, a pitanje granta je pitanje koje treba riješiti na nivou Savjeta ministara, odnosno Ministarstva finansija i vidjeti kako se eventualno može postići kompromis. Imali smo slične situacija i u Republici Srpskoj, gdje smo imali oko okoline Prijedora nezadovoljstvo bošnjačkog stanovništva, gdje je bošnjačko stanovništvo sa entitetskim vladama uspjelo naći rješenje, što znači da i u ovom slučaju očekivati je da stanovništvo nađe adekvatno rješenje, ali resorno ministarstvo na čijem sam čelu ja apsolutno nema ingerencije po tom pitanju. Hvala lijepo.

Borjana Krišto

Hvala poštovani ministre. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Izvolite imate riječ.

Da, naravno, kratko ću, hvala Vam na prilici. Pa, ja mislim da bar jedna činjenica je jasna, da uvaženi ministar je rekao da oni nemaju namjeru da se uključuju, da to nije njihova nadležnost i ako išta ima dobro to je da bar znamo potpuno jasno da se to njih i uvaženog ministra ne tiče i da se u ovo neće uključivati. Ali, ja upozoravam da će vjerovatno doći do situacije kada će Vas to i te kako zanimati, jer treba da znate da će građani sa ovog područja i ne samo Srbi nego i druge nacionalnosti uputiti pismo Evropskoj banci za obnovu i razvoj i pitati – da li oni podržavaju diskriminaciju ugroženih, ranjivih kategorija stanovništva? I onda će se obratiti Skupštini EBRD-a, koja će ove godine da se održi, gdje će pod pritiskom biti Upravni odbor i predsjednik EBRD-a i onda će to doći do Vas, uvaženi ministre, i onda ćete vjerovatno morati hitno tražiti odgovarajuća rješenja ... EBRD u svojoj politici, ukoliko dođe do ovakvih slučajeva zaustavlja projekte, a to jeste šteta za Bosnu i Hercegovinu.

Borjana Krišto

Hvala zastupniku. Riječ dajem zastupniku Damiru Arnautu. Izvolite zastupniče.

Hvala predsjedavajuća. Pitanje je upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara, može bilo ko od njegovih zamjenika iz Kolegija odgovoriti. Dakle, ja sam još u avgustu prošle godine, prije devet mjeseci postavio pitanje Institutu za mjeriteljstvo BiH vezano za potencijalnu involviranost tog Instituta i direktora Džemića u aferu „Respiratori“. Institut tvrdi da je pripremio nacrt odgovora i poslao ga Vijeću ministara na konačno utvrđivanje 03.09. međutim u jedanaestom mjesecu i krajem aprila sam dobio odgovor da je to pitanje skinuto sa dnevnog reda, odnosno odgovor na moja pitanja skinuti sa dnevnog reda Vijeća ministara. Ovo je sigurno prvi put u zadnjih sedam, osam godina da se to desilo, da Vijeće ministara skine sa dnevnog reda nešto na što je neki odgovor čiji je nacrt pripremljen, a ja sam poprilično siguran, s obzirom, je li, na birokratsku prirodu toga da se nikad nije ni desilo u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Prdsjedavajući Tegeltija je za medije izjavio da je to skinuto sa dnevnog reda na zahtjev jednog člana Kolegija, dakle ili Tegeltije, ili Bevande, ili ministrice Turković i moje pitanje je: Ko je traži da se to skine sa dnevnog reda i zašto je skinuto? I tražim da mi neko ili predsjedavajući Vijeća ministara ili neko od njegovih zamjenika u tom Kolegiju odgovori šta se desilo s ovim, jer očito se kriju odgovori vezani za involviranost ovog Instituta u aferu „Respiratori“. Hvala.

Hvala zastupniku. Odgovor je, odnosno pitanje je upućeno prema predsjedatelju Vijeća ministara, imamo opravdano odsustvo s današnje sjednice najavljeno, ne vidim da neko ima i kako je zastupnik tražio od Kolegija iz Vijeća ministara. Da li netko od Vijeća ministara, ministar ima ovlasti za odgovor po ovom pitanju? Nema nikoga. Zastupniče izvolite.

Hvala predsjedavajuća. Koliko sam Vas shvatio kad ste govorili, samo je predsjedavajući Tegeltija opravdao svoje odsustvo, nisam čuo da ste pročitali opravdanje od druga dva zamjenika. Međutim, ja koristim sad ovu priliku da podsjetim da je ovo 20. sjednica Predstavničkog doma i da se ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, koja nikad ne propusti da u saopštenju sebe takođe titulira i kao zamjenicom predsjedavajućeg Vijeća ministara, nikad nije pojavila na ovoj sjednici nakon one prve na kojoj je imenovana. Dakle, ja ne znam da smo ikad imali situaciju da jedan ministar kontinuirano 19 sjednica zaredom ne dođe pred ovaj Dom, iako na svakoj sjednici imamo pitanje, između ostalog, za Ministarstvo vanjskih poslova. Ovdje imam ozbiljne indicije da je upravo ta ministrica, odnosno u svom svojstvu zamjenice predsjedavajućeg tražila skidanje ove, ovog odgovora sa Kolegija i ja tražim da mi se ovi odgovori dostave što prije u pisanoj formi i ovaj takođe tražim da Kolegij poduzme mjere da osigura uslove za rad poslanicima, a između uslova za radu su, je li, ... mogućnost posvaljanja pitanja svim ministrima u Vijeću ministara.