15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021

Stenogram

Poštovane dame i gospodo, ja vas molim da zauzmete svoja mjesta, da se registrirate kako bismo krenuli sa 15. sjednicom Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Dame i gospodo otvaram 15. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani članovi Vijeća ministara i svi nazočni na ovoj sjednici, budući da se nalazimo na prvoj sjednici Zastupničkog doma u ovoj godini, a 15. redovnoj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine, ja bi prije svega poželjela svima svako dobro u životu, vama i vašim obiteljima, a napose svim zastupnicama i zastupnicima i naravno članovima Vijeća ministara svako dobro u radu i ovog Zastupničkog doma. Odsutnost sa sjednice opravdao je zastupnik Mirsad Kukić, sjednici u ovom trenutku je nazočno 40 zastupnika. Konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je i naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa člankom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su sljedeći zastupnici: Zukan Helez predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Nenad Nešić ministru financija i trezora BiH; Mirko Šarović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Adil Osmanović ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH; Saša Magazinović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Alma Čolo ministru pravde BiH; Damir Arnaut ministru sigurnosti BiH; Branislav Borenović ministru financija i trezora BiH. Ove najave su u skladu sa člankom 168. stavak (2) Poslovnika dostavljene predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara BiH na kojega se pitanje odnosi. Još želim podsjetiti da je osiguran i izravni TV prijenos ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 167. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem zastupniku Zukanu Helezu. Zastupniče imate riječ.

Hvala predsjedavajuća. Uvaženi dopredsjedavajući, predstavnici izvršne vlasti, dame i gospodo zastupnici, moje pitanje je upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara, kao i cjelokupnom sazivu Vijeća ministara, a odnosi se na nabavku i distribuciju vakcine protiv COVID-19. Kao što znate cijeli svijet je sad u tom poslu, svaka država, osim BiH koliko imam informacije, moje pitanje glasi: Da li je napravljen plan nabavke i distribucije vakcine, od koje države nabavljamo vakcinu, svima je jasno da nisu iste vakcine iz Rusije, Kine, SAD, Velike Britanije, Njemačke itd. ko je proizvođač vakcine, koja količina vakcine se nabavlja, koji broj, kolika je cijena, obzirom na loše iskustvo sa nabavkom respiratora koji su također vezani za COVID-19, koja je cijena te vakcine, ima li plan distribucije nižim nivoima vlasti, entitetima, kantonima, opštinama, koje grupacije stanovništva su prioritet prilikom vakcinacije, da li postoje neke kategorije stanovništva koje će biti oslobođene plaćanja vakcine? Kao što je poznato mnoge države su već u poodmakloj fazi i nabavke i vakcinacije, ja ću samo uzeti za primjer države Izrael, koja planira u februaru da bude kolektivna imunizacija cjelokupnog stanovništva te države, a mi još nismo počeli ni da nabavljamo vakcinu. Ko će snositi odgovornost, pa i krivičnu za sve one ljudi koji izgube bitku sa Kovidom- 19 u narednom periodu, šta će se desiti ako države u okruženju naprave imunizaciju, stanovništvo se vakciniše, a mi ostanemo u izolaciji ko će snositi odgovornost za štetu koja će biti nanesena privredi i svim granama privrede? Hvala vam.

Odgovor predsjedatelj Vijeća ministara, izvolite gospodine Tegeltija.

Zoran Tegeltija

Poštovano radno predsjedništvo, uvaženi poslanici, dame i gospodo. Pokušaću da na ovo opširno postavljeno pitanje dam odgovor u ovom trenutku gdje se nalazi BiH kada su u pitanju nabavka vakcina. Pandemija COVID-19 je globalno pitanje i sa tim se suočavamo i kroz taj proces pokušali smo da budemo dio globalnog procesa, prije svega saradnje sa Evropskom unijom i kroz nabavku lijekova i kroz nabavku medicinske opreme, kroz razmjenu iskustava u liječenju Kovida, tako i kroz proces nabavke vakcine. Sjećate se prvih najava da će se početkom godine pojaviti vakcina, a da će se stanovništvo u cijelom svijetu u prvoj polovini 2021. godine u najvećoj mjeri biti vakcinisano, one prioritetne grupe stanovništva. U skladu sa tim BiH je pristupila tzv. Globalnom sistemu Kovaks nabavka vakcine i već u septembru 2020. godine potpisali smo taj ugovor, kome pristupilo se još 186 zemalja i uplatili smo i naručili smo 1.232.000 vakcina, u ukupnoj vrijednosti od milion, avans koji smo u tom trenutku trebali da uplatimo i uplatili iznosio je 1.970.000 dolara. Preostali dio sredstava BiH je uplatila u cijelosti, iako te vakcine još uvijek nismo dobili i za taj 1.232.000 doza vakcina uplatili smo 12.997.000 dolara, ta sredstva su uplatili entiteti i Brčko distrikt. Savjet ministara je putem Ministarstva civilnih poslova obazbijedio dva miliona konvertibilnih maraka za ono što se zovu tehnička podrška u nabavci vakcina, to je transport, skladištenje, dostava do nižih, do institucija od zdravstvenih ustanova koji će vršiti proces vakcinacije. Od tih 1.232.000 doza vakcina predviđeno je za Federaciju BiH 800.000, Republike Srpske 400.000 i Brčko distrikta 32.000 doza ovih vakcina, to je 20% stanovništva BiH i to su samo prve narudžbe koje su planirane u nabavci ove vakcine. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili 06. januara prva doza, prve količine iz ovog kontigenta od 1.232.000 doćiće do kraja januara i da u ovom trenutku ne reklamiramo proizvođače vakcina, doći će one vakcine koje je najteže transportovati, koje je najteže čuvati, ali one vakcine koje su prve registrovane u svijetu i odobrena njihova upotreba. Naravno, cijeli program vakcinacije definisali su ministarstva zdravlja entiteta i Odjeljenje za zdravstvo u Brčko distriktu. Uporedo sa ovim procesom kroz sistem Kovaks BiH je zajedno sa EU pristupila zajedničkoj nabavci vakcina kroz tzv. EU mehanizam nabavke vakcina i u tom trenutku smo ugovorili oko 892.000 doza vakcina. Naravno, u sistemu EU mehanizma nabavke su do sada dvije vakcine jedine koje su odobrene u EU i one će biti dio toga sistema. Cijeli sistem transporta, dostave vakcine itd. je planiran i on se usaglašava između Ministarstva civilnih poslova, ministarstva zdravlja i Odjeljenja za zdravstvo Brčko distrikta. Danas dok zasjedamo ... sjednici ima još, traje sastanak između ovih imenovanih ministarstava koji razrađuju detalje dostave te vakcine. Kada je u pitanju cijena, vidite i sami iz ove prve količine da je cijena jedne doze, jedne vakcine kreće se u nivou od 10 dolara i vjerovatno će se i ostale vakcine kretati u okvirima tih cijena. Naravno, entitetska ministarstva koji su zaduženi su utvrdili prioritetne grupe za vakcinaciju i u ovom trenutku se one znaju, to su zdravstveni radnici i svo pomoćno osoblje u zdravstvenim ustanovama, stanovništvo starije od 65 godina sa hroničnim bolestima i osobe i osoblje u ustanovama, smještaj starijih lica. Siguran sam da će BiH zajedno sa svojim partnerom i kroz sistem Kovaks i kroz sistem nabavke sa EU biti blagovremeno i u onim rokovima kao uz neke druge zemlje nabavljene vakcine. BiH ima potrebna finansijska sredstva da nabavi vakcine za potrebe građana BiH, za sve prioritetne grupe građana u BiH vakcine će biti besplatne. Hvala lijepo.

Hvala predsjedatelju Vijeća ministara. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Halo, zastupnik Zukan Helez, izvolite imate riječ, ne znam šta je.

Hvala. Pa zahvalio bi se predsjedavajućem, dao je prilično cjelovit odgovor i nekako sam i ja smireniji kao čovjek koji je prošao i njegova porodica sve ovo i znam koje su, je li, i posljedice i kako je teško to sve podnosit, raduje me da je to daleko bolje nego što, po ovome što je prezentovao predsjedavajući Vijeća ministara nego što nam, ovaj, što možemo pročitati u medijima i oni koji, je li, informišu javnost. Naravno, pošto smo složena država BiH i stalno čitam entiteti će nabaviti odavde, nabaviće odande, jako drago bi mi bilo i radovalo bi me da je to od jedne firme, od jedne, od jednog, svi da primimo iste vakcine, ovaj, i da se svi nekako na isti način liječimo kao sve ostale noramlne države. Uglavnom hvala predsjedavajućem i prilično sam zadovoljan onim što sam čuo od njega.

Hvala zastupniku. Riječ dajem zastupniku Nenadu Nešiću, izvolite zastupniče.

Hvala predsjedavajuća. Poštovane kolege, uvaženi članovi Savjeta ministara, moje pitanje se odnosi, odnosno upućeno je ministru finansija i trezora, gospodinu Vjekoslavu Bevandi i ono glasi: Smatrate li kao ministar finansija da je moralno da u vrijeme pandemije virusa korona i teške ekonomske situacije kada je desetine hiljada ljudi ostalo bez posla, a zemlja se zadužuje, Uprava za indirektno oporezivanje kupuje zgradu u Banja Luci vrijednu blizu 100 miliona konvertibilnih maraka, s obzirom na to da je još u budžetu institucija BiH za 2018. godinu planirano 37,5 miliona KM za kupovinu zgrade u Banja Luci, te da su ta sredstva ostala neutrošena, da li ćete dati saglasnost za izdvajanje još 60 miliona KM za ovu nepotrebnu investiciju ili ćete prema članu 9. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu predložiti da se od kupovine zgrade odustane i da se tih 37,5 miliona KM preusmjeri na potrebnije projekte? I još bi postavio pitanje ministru finansija – Da li zna da ugostitelji u BiH moraju prodati 500 miliona kafa da bi u budžet BiH uplatili 100 miliona konvertibilnih maraka? Hvala.

Hvala. Odgovor, ministar financija i trezora BiH, gospodin Bevanda. Izvolite.

Vjekoslav Bevanda

Pozdrav svima uz želju za uspješan rad, ja ću po običaju se nastojati uokviriti u one 2 minute, ovaj, odgovora. Neću o ovom komentirati moralno, normalno, nego ću se fokusirati na odgovor. Znači, Odlukom o odobrenju projekta nabavke izgradnje objekta za Regionalni centara i Središnji ured Uprave za neizravno oporezivanje, izgradnji i rekonstrukciji graničnih prijelaza, objavljenoj u „Službenom glasniku BiH“ broj: 20/15, 2015. godine odobrena su sredstva za izgradnu Središnjeg ureda u Banja Luci u ukupnom iznosu od 37.900.000 maraka, a prema strukturi, znači objekat 36 miliona i opremanje objekta miliona i 900. Sukladno navedenoj odluci pri izradi proračuna Ministarstvo financija je od te 2015, 2016. evo do danas, jer sam ja ministar od tada, odobravalo proračunska sredstva na proračunskom kodu Upravi za nizravno oporezivanje u istovjetnom iznosu. Niti je Uprava za neizravno oporezivanje tražila od Ministarstva financija, niti je Ministarstvo financija predlagalo bilo kakvo povećanje navedenog iznosa, to se možete uvjeriti i u proračunu za prošlu godinu, a nadam se i da ćete uskoro imati i proračun za ovu godinu. Ovo za kave nisam, ovaj, dobro, dobro razumio, ali ste otprilike mi rekli, da li znam u računici koliko treba prodati kava da se vrati, dobar sam ja u matematici. Hvala.