14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020

Stenogram

Borjana Krišto

Poštovane dame i gospodo, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bi krenuli sa sjednicom. Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti otvaram 14. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste. Odsutnost sa današnje sjednice opravdali su zastupnici: Predrag Kožul, Darijana Filipović, Šemsudin Dedić, Dragan Mektić i Jasmin Emrić, a zastupnici Enver Bijedić i Halid Genjac najavili su kašnjenje. Sjednici u ovom trenutku je nazočno 35 zastupnika. Konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je i naznačeno u pozivu za sjednicu, a u skladu sa člankom 167. Poslovnika na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su sljedeći zastupnici: Jasmin Emrić ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Zukan Helez predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Mira Pekić ministru financija i trezora BiH; Nikola Lovrinović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Nenad Nešić ministru financija i trezora BiH; Ljubica Miljanović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Aida Baručija ministru financija i trezora BiH; Damir Arnaut ministru financija i trezora BiH; Mirjana Marinković-Lepić ministru obrane BiH. Ove najave su u skladu sa člankom 168. stavak (2) Poslovnika dostavljene predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara na kojeg se pitanje odnosi. Ja želim podsjetiti da je osiguran izravni TV prijenos ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 167. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora, onim redoslijedom kako je to već i prispjelo. Zastupnik Jasmin Emrić najavio je svoje pitanje, ali nije nazočan na današnjoj sjednici, tako idemo, riječ dajem sljedećem uvaženom zastupniku, Zukanu Helez. Izvolite zastupniče.

Zukan Helez

Zahvaljujem uvažena predsjedavajuća. Dopredsjedavajući, uvaženi predstavnici Vijeća ministara, dame i gospodo zastupnici. Moje pitanje je upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara, gospodinu Tegeltiji, ali isto tako i cijelom Vijeću ministara, kao i entitetskim vladama. Pitanje se odnosi na stanje populacije u BiH, danas je BiH zemlja u svijetu koja gubi najveći procenat stanovništva, izuzev onih država koje su zahvaćene ratom. Stanovništvo ili kretanje stanovništva može se pratit kroz mehaničko kretanje i prirodno kretanje, u BiH su katastrofalni i poražavajući podaci i kada je u pitanju jedno i kada je u pitanju drugo kretanje broja stanovnika. Ustvari prirodno kretanje je rađanje, smrtnost i saldo između to dvoje, a to je prirodni priraštaj. Bosna i Hercegovina danas ima negativnu stopu prirodnog priraštaja, što znači da u BiH u toku jedne godine veći je broj umrlih nego živorođene djece. To je već alarmantno stanje i pitao sam i postavio pitanje predsjedavajućem – Da li postoji strategija? Ali strategija ne može više pomoći, jer smo mi već u jednoj ozbiljnoj kriz kada je to u pitanju i trebalo bi da postoji operativni plan. Također pored ovog mehaničkog, ovoga prirodnog gubljenja broja stanovnika mi mehanički gubimo veliki broj stanovnika, otprilike od 30 do 50 hiljada ljudi napusti ovu državu svake godine. Ovim tempom ako budemo i prirodnim i mehaničkim putem gubili ovoliki broj stanovnika .../govornik se upozorava na vrijeme/... mi ćemo postat zemlja staraca, jer želim da vas podsjetim, danas kad putujete kroz pojedine dijelove BiH, pogotovo jugozapadna Bosna, Livno, Tomislavgrad, Kupres, zatim istočna Hercegovina, Ljubinje, Berkovići .../govornik se upozorava na vrijeme/... Nevesinje, Bileća, čitava naselja su potpuno prazna. Također depopulacijsko područje istočna Bosna, a sve više sjeverozapadna Bosna, kako mi to kažemo Krajina, zatim centralna Bosna i ja pozivam lidere vladajućih stranaka da narede svojim ministrima da hitno poduzmu mjere, naprave operativni plan kako zaustaviti .../govornik se upozorava na vrijeme/ ... u početnom stadiju ovo gubljenje stanovništva, inače za deset, dvadeset godina za ove lidere niko neće čuti oni će biti negdje u penziji ili biološki nestati

Borjana Krišto

Zastupniče prekoračili ste vrijeme.

a imaćemo, evo samo rečenica, dvije, a imaćemo prazna područja gdje će doseliti neki novi stanovnici u ovu našu lijepu državu. Borili smo se svi za prostore, sad svi nekako, pogotovo ovi koji vladaju u ovoj državi, nastoje da ti prostori budu prazni i pusti. Hvala lijepo.

Borjana Krišto

Odgovor predsjedatelj Vijeća ministara. Izvolite gospodine Tegeltija.

Zoran Tegeltija

Gospodo, članovi radnog predsjedništva, dame i gospodo poslanici, kolege ministri, gosti, predstavnici medija. Pitanje koje sam ja dobio kao predsjedavajući bilo je odnos broja stanovnika u BiH u periodu od pet godina, umanjenje prirodnim putem i iseljavanje. Morate da razumijemo da su to statistički podaci i naravno da ćemo dostaviti u pisanom obliku onako kako smo dobili, ali radi pojašnjenja i pojašnjenja ovoga... odgovor da dam kratko na ovo pitanje. Mi imamo podatke koliko je živorođenih, koliko je umrlih, kako izgleda prirodni priraštaj za svaku od ovih pet godina, od 2015. do 2019. i podaci o registrovanim iseljenim licima iz BiH, da ne govorim, da ne čitam sve podatke po godinama, za ovih pet godina u BiH je novorođenih 147.980, a broj umrlih 189.273, što znači da je negativni prirodni priraštaj 41.293. Veoma je teško registrovati sve one koji su otišli iz BiH, ne samo iz BiH iz svih zemalja, neki ljudi koji odlaze registruju se, neki se ne prijavljuju, ne odjavljuju se za svoj odlazak i da, kako kažu statističari, da to nije baš lako evidentirati tačno, ali oni koji su se registrovali, odjavili svoje mjesto boravka u BiH jeste za ovih pet godina 20.386. Najveći broj, najlošiji prirodni priraštaj, odnosno najveći broj umrlih u odnosu na živorođene je u 2019. godini kada je ta razlika preko 10 hiljada stanovnika. Broj odseljenih koji su evidentirani u principu kad i sami znate da je 20.386 govori da imamo u prosjeku oko četiri hiljade ljudi koji su se odjavili da su odselili iz BiH i taj prosjek se kreće gotovo u svim godinama je isti, od 2015. godine 3.948, do recimo 2019. godine 2.054 ... Pitanje je bilo o egzaktnim statističkim podacima tako je i ovaj odgovor. Hvala lijepo.

Borjana Krišto

Zahvaljujem predsjedatelju Vijeća ministara. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Izvolite zastupniče.

Zukan Helez

Gospodine predsjedavajući, Vi ste meni otprilike odgovorili ono što ja znam i većina nas iz medija, ono što je ključno niste mi odgovorili, a postavio sam u pitanju – Šta ste poduzeli, da li imate operativni plan da se to zaustavi? Kada, mi sad imamo regresivnu stopu prirodnog priraštaja, neke države imaju progresivnu, naprednu, ima stacionarna stopa kad je podjednaka stopa nataliteta i mortaliteta, dok se približi stacionarnoj stopi prirodnog priraštaja svaka ozbiljna država izrađuje operativne programe da poboljša, poveća natalitet ili rodnost, a s druge strane ogromni problem predstavlja što u procesu emigracija iz BiH odlazi reproduktivni dio stanovništva, znači oni koji su u najboljim godinama, koji bi stvarali i povećali natalitet. I zato Vas molim, ako već niste odgovorili, da u što kraćem periodu ponudite ovdje nama, donesete neko rješenje na državnom nivou, okvirno za oba entiteta da pokušamo da to zaustavimo. Jer, ponavljam, inače je to jedan od najvećih problema u BiH pored svih problema, već nedostaje radne snage .../govornik se upozorava na vrijeme/... i ja vas molim da što hitnije to napravite i ponudite nam da usvojimo i da idemo da to .../govornik se upozorava na vrijeme/...

Borjana Krišto

Riječ dajem zastupnici Miri Pekić, izvolite zastupnice.

Hvala gospođo predsjedavajuća. Moje poslaničko pitanje se odnosi na trošenje sredstava budžetske rezerve u periodu od 01.10. do 30.11. ja sam pitanje postavila i na prošloj sjednici, koje se ticalo trošenja budžetskih sredstava do 30.09. iako je bilo usmeno ja sam, pošto ministar nije bio tu, dobila pismeno odgovor, zadovoljna sam odgovorom do, za trošenje budžetskih sredstava. Naime, u odgovoru je rečeno da do 30.09. nije bilo odluka Savjeta ministara koji su se ticali trošenja budžetskih sredstava od 27 miliona i 800 za sanaciju ekonomskih šteta. Obzirom da se ovaj Dom svojim zaključkom prema Savjetu ministara obavezao Savjet ministara da dostavlja mjesečno informacije, evo ja sam sad postavila, postavljam ponovo pitanje ministru finansija u Savjetu ministara BiH – Da li je bilo trošenja budžetske rezerve za sanaciju ekonomskih šteta od, u periodu od 01.10. do 30.11.?