19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 4. 2021

Stenogram

Borjana Krišto

Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti, otvaram 19. sjednicu Zastupnničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste. Odsutnost sa sjednice opravdali su zastupnici: Enver Bijedić, Ljubica Miljanović, Aida Baručija, Jakov Galić i Mirsad Kukić. Zamjenik ministra, gospodin Nedeljko Jović takođe je poslao obavijest da ne može nazočiti sjednici. U ovom trenutku sjednici je nazočno 32 zastupnika. Konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je i naznačeno u pozivu za sjednicu, a u skladu sa člankom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su sljedeći zastupnici: Zukan Helez ministrici civilnih poslova BiH; Branislav Borenović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Damir Arnaut ministru sigurnosti BiH; Edita Đapo predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Nermin Nikšić predsjedatelju Vijeća ministara BiH i Jasmin Emrić predsjedatelju Vijeća ministara BiH. Zastupnica Mirjana Marinković-Lepić uputila je najavu postavljanja usmenog zastupničkog pitanja ministru pravde ali je naknadno povukla najavu. Ove najave su, u skladu sa člankom 168. stavak (2) Poslovnika, dostavljene predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara na koga se pitanje odnosi. Želim još podsjetiti da je osiguran izravni TV prijenos i radio prijenos ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 167. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem zastupniku Zukanu Helezu. Izvolite zastupniče.

Zukan Helez

Zahvaljujem. Uvažena predsjedavajuća., dopredsjedavajući, članovi Vijeća ministara, kolegice i kolege zastupnici. Moje pitanje je upućeno ministrici Ankici Gudeljević i ono otprilike nas vraća na našu svakodnevnicu, na teren naših problema, udaljava nas od ovoga igrokaza koji imamo danas i koji nam serviraju ovi koji su, je li, na vlasti. Ono glasi – Koliko je prvačića upisano, odnosno prijavljeno za upis, to se već desilo, u prvi razred osnovne škole ove godine u državi Bosni i Hercegovini? Ja ću samo na početku, ovo sad u ovom trenutku, kazati da je do sada u državi Bosni i Hercegovini od rata, ovaj, zatvoreno 500 škola, što područnih, što centralnih, ispisano iz državljanstva u Bosni i Hercegovini preko 100 hiljada ljudi, a od '13. godine do danas oko 600 hiljada ljudi je napustilo ovu državu. I ja bih želio da pitam ministricu da li ima odgovor, ima li neku strategiju, pravi li operativni plan kako zaustaviti ovu kataklizmu?

Hvala lijepa. Odgovor, ministrica civilnih poslova BiH, gospođa Ankica Gudeljević. Izvolite ministrice.

Ankica Gudeljević

Poštovani članovi Kolegija, dame i gospodo zastupnici. Uvaženi gospodine Elez, u kontekstu postavljenog pitanja prije svega želim naglasiti da Ministarstvo civilnih poslova BiH raspolaže podacima o broju učenika upisanih u osnovne škole u Bosni i Hercegovini objavljeni u izvješćima Agencije za statistiku BiH, a koja podatke prikuplja od entitetskih statističkih institucija i Odjela za statistiku u Vladi Brčko Distrikta. Na Vaše pitanje o broju upisanih učenika u prve razrede osnovnih kola u razdoblju 2013. do danas mogu Vas izvijestiti, po školskim godinama stanje je sljedeće: školska godina 2013.-2014. upisano je 32.038 učenika, školska godina 2014.-'15. – 33.623 učenika, a 2015.-'16. bilo je 33.304 upisana učenika. Broj učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u 2016.-'17. godini bio je 32.480, 2017.-2018. bilo je 31.198, u 2018.-'19. – 30.782, dok je u 2019.-'20. godini taj broj iznosio 29.228 učenika. U tekućoj školskoj godini '20.-'21., prema preliminarnim podacima, s obzirom na to da konačne podatke Agencija za statistiku BiH objavljuje krajem rujna ili listopada, broj upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola je 28.549. Dakle, u navedenom osmogodišnjem razdoblju bilježi se smanjenje broja upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola u Bosni i Hercegovini, što za razdoblje od 2013. do danas iznosi 3.489 učenika manje upisanih u osnovne škole.

Hvala ministrici. Da li zastupnik želi komentirati odgovor. Izvolite imate riječ.

Zukan Elez

Zahvaljujem predsjedavajuća. Pazite, kad odemo ljekaru on traži šta je uzrok našoj bolesti. Ja ću pokušati da kažem šta je uzrok ovom smanjenju broja učenika. To je prvo strašan prirodni pad nataliteta ili broja rođenih u Bosni i Hercegovini, i drugo je velika emigracijska struja ili linija koja, stanovništvo napušta Bosnu i Hercegovinu. Odabrao sam tri područja. Prvo ću da kažem entitet Republika Srpska, i namjerno sam odabrao tri etnička različita područja. U Republici Srpskoj odmah iza rata broj rođenih u odnosu na broj umrlih bilo je više za 1.300., 2019. broj rođenih u entitetu Republika Srpska je, evo tačan podatak, znači ovo su sve zvanični podaci, 9.274., a broj umrlih 15.081, što znači da je veći broj umrlih nego rođenih u entitetu Republika Srpska 2019. godine 5.814. Svake godine Republiku ... .../zastupnik se upozorava na vrijeme/... ... stanovnika iseli i kada dodamo ovih oko šest i nešto hiljada, to je oko 30 hiljada. Ovim tempom Republika Srpska za 30 godina će ostati u potpunosti bez stanovnika. Kanton broj 10. U Kantonu broj 10, znači '19. godine rođeno je 307 novorođene djece, a umrlo je 888. Znači 587 je više je umrlih nego rođenih. 60 dana u šest opština Livanjskog kantona ni jedno dijete se nije rodilo na tom kantonu. I Unsko-sanski kanton u zadnje dvije godine ode po 15.000 ljudi godišnje. Ovim tempom ... .../zastupnik se upozorava na vrijeme/... kanton ima 270.000 ljudi, ovim tempom ...

Samo da završim, evo brzo ću završiti.

Molim vas pridržavajte poslovničko vrijeme, moramo to prema svima isto.

Ako bude, evo samo rečenica, znači ako bude ovim tempom se napuštalo za 18 godina neće niko tamo živjeti. Da vas podsjetim, ovu državu napusti osam ljudi svakih sat. Ja želim da upozorim ove koji su na vlasti pa i nas, i opoziciju, i čitavu javnost, znači danas dok mi sjedimo ovdje, zasjedamo, ako budemo zasijedali 8 sati 64 osobe će napustiti ovu državu. To znači ovoliko otprilike vizuelno da znate kolko nas sad ima u sali toliko će ljudi manje biti sutra u Bosni i Hercegovini. Zato vas pozivam da se uozbiljite i .../zastupnik se upozorava na vrijeme/... ... koji hoće otcjepljenje, koji hoće rat da ih sankcionišete. Hvala.