16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021

Stenogram

Borjana Krišto

Poštovane kolegice i kolege, ja bih molila da zauzmemo mjesta kako bi krenuli sa sjednicom Zastupničkog doma. Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti otvaram 16. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste. Odsutnost sa današnje sjednice opravdala je zastupnica Mrijana Marinković-Lepić, u ovom trenutku sjednici je nazočno 39 zastupnika. Konstatiram da sjednica ima kvorum za radi i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa člankom 167. Poslovnika na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su slijedeći zastupnici: Mirko Šarović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Predrag Kožul predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Nenad Nešić predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Šemsudin Mehmedović ministru financija i trezora BiH; Jasmin Emrić predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Sanja Vulić ministru sigurnosti BiH; Branislav Borenović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Snježana Novaković- Bursać ministru komunikacija i prometa BiH; Aida Baručija ministru komunikacija i prometa BiH; Damir Arnaut predsjedatelju Vijeća ministara BiH i Ljubica Miljanović ministru sigurnosti BiH. Ove najave su u skladu sa člankom 168. stavak (2) Poslovnika dostavljene predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara BiH na kojega se pitanje odnosi. Još želim podsjetiti da je osiguran izravni TV prijenos ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 167. stavak (1) Poslovnika. Sada možem preći na postavljanje usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem zastupniku Mirku Šaroviću, izvolite zastupniče.

Mirko Šarović

Hvala predsjedavajuća. Mislim da dati odgovor na ovo poslaničko pitanje nije adekvatan, potpuno je jasno da BiH nema budžet za 2021. godinu, da je taj budžet trebao da bude usvojen u novembru, decembru prošle godine i mi vidimo da nema bilo kakvih naznaka za, da će se to desiti, ulazimo već u mjesec februar i mislim da je to nedopustivo, obzirom da imamo Savjet ministara u punom sastavu, sazivu i da funkcionišu i ostale institucije i očito da je u pitanju sasvim nešto drugo, a ne neka objektivna, objektivni ralozi koji sprječavaju institucije da svoje ustavne obaveze izvrše u rokovima koji su predviđeni, što će se svakako odraziti i na ukupnu budžetsku 2021. godinu. Kako sada stvari stoje budžeta vjerovatno neće biti mjesecima, prinuđeni smo na finansiranja koja nisu prilagođena, obzirom na pandemiju i sve ono što čeka BiH u 2021. godini, ja mislim da je ovo veliki minus za izvršnu vlast, prije svega Savjet ministara BiH. Obzirom da se tražio samo moj komentar na ovo pitanje, nezadovoljan sam sa odgovorima koji su dati Parlamentu, odnosno meni kao poslaniku. Eto toliko i hvala.

Hvala zastupniku. Odgovor, predsjedatelj Vijeća ministara, izvolite gospodin Tegeltija.

Zoran Tegeltija

Hvala lijepo. Članovi radnog predsjedništva, gospodo poslanici, kolege ministri, predstavnici medija, želim da vas pozdravim na početku ove današnje sjednice. Pokušaću da dam odgovor na način kako sam ga ja razumio, u onom nekom pisanom obliku, ja sam razumio da je pitanje postavljeno o načinu utroška sredstava za prethodnu godinu koju smo imali na budžetskim pozicijama. Iz ovoga što je danas postavljeno govorilo se o budžetu za 2021. godinu i sredstvima oko toga. Evo da kažem da ćemo budžet za 2021. godinu je na današnjoj sjednici Savjeta ministara, koja je poslije ove sjednice Predstavničkog doma, realno je očekivati da do kraja februara, prije kraja februara bude na sjednici Predstavničkog doma, odnosno kada bude vaša sljedeća redovna sjednica. Stojim na stanovištu kao što sam to bio i kod prethodnog usvajanja budžeta, da zajedničke institucije kroz raspodjelu svojih sredstava moraju planirati i jedan dio sredstava za ovu borbu protiv pandemije, bez obzira u kom ćemo to obliku raditi, da li ćemo trošiti novac za nabavku vakcina, da li ćemo davati ekonomiji ili tome slično, ali to je sve stvar dogovora unutar BiH. Kroz budžet za 2021. godinu vidjećemo te pozicije i naravno da kažemo u budžetu zajedničkih institucija nema kreditnih sredstava, sredstva za pandemiju se mogu planirati samo iz redovnih sredstava budžeta zajedničkih institucija. Ali sada kada sam već ovdje u prilici da vam i to kažem, da smo u prethodnoj godini na dvije pozicije, u ovom budžetu koji ste vi ovdje usvojili, na dvije pozcije bila su sredstva planirana za te namjene, na jednoj poziciji je bilo 14,7 miliona KM, a na drugoj je bilo 27,2 miliona KM. Prvu tranšu od 14,7 miliona KM po dogovoru sa premijerima entiteta i Vladom Brčko distrikta doznačili smo upravo njima u koeficijentima vrlo sličnim kako su dogovarani oko raspodjele sredstava od MMF-a, s tim što smo povećali iznos sredstava za Brčko distrikt, jer smo procijenili da oni nisu dovoljni, to znači da Vladi Federacije, odnosno Federaciji i njenim kantonima pripalo je 61% sredstava, Republici Srpskoj 37% i 2% sredstava doznačeno je za Brčko distrikt. U fazi pregovora oko nabavke vakcine, kada ... Savjet ministara je, odnosno Ministarstvo civilnih poslova preuzelo je na sebe obavezu troškova skladištenja, transporta i drugih obaveza vezano za vakcine u BiH i na tu poziciju je planirano 2 milona KM iz te pozicije od 27 miliona KM. Sledećom odlukom koju smo donijeli u decembru 10 miliona KM smo direktno doznačili ponovo vladama entiteta i Brčko distriktu u istim omjerima u kojima smo to radili, a 13 miliona KM smo doznačili kliničkim centrima u procjenama kako je potrebno kome u kojem trentuku ... znači doznačeno je Kliničkom centru u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Banja Luci i bolnici u Brčko dristriktu. Prema tome, mi smo oko 40 miliona KM iz budžeta zajedničkih institucija ustupili entitetima i Brčko distriktu za borbu protiv kovida i saniranje posledica pandemije koju je izazvao COVID-19. Hvala lijepo.

Hvala predsjedavajućem Vijeća ministara. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Hvala lijepo. Riječ dajem zastupniku Predragu Kožulu, izvolite zastupniče.

Uvažena predsjedavajuća, kolegice i kolege, uvaženi gosti, sve vas srdačno pozdravljam na početku naše današnje sjednice. Uvaženi predsjedavajući 30.07.2020. godine uputili ste prijedlog prema Zajedničkom povjerenstvu za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije sa zahtjevom za obavljanje konsultacija oko prijedloga, oko vašeg prijedloga imenovanja ravnatelja i zamjenika ravnatelja ove Agencije. Podsjećam da je tim dužnosnicima mandat istekao 19.11.2019. godine, a skupa s njima mandat je istekao i glavnom inspektoru u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji, pa me interesira – zašto niste u istom prijedlogu predložili imenovanje glavnog inspektora? Napominjem, da je imenovanje glavnog inspektora regulirano člankom 32. zakona po istoj proceduri kao i imenovanje ravnatelja i njegovog zamjenika. Istoimeno imenovanje glavnog inspektora je posebno važno uzimajući odredbe članka 36. zakona koji propisuje da generalni ravnatelj, zamjenik i glavni inspektor moraju biti iz različitih konstitutivnih naroda. Meni kao članu Zajedničkog povjerenstva također je imenovanje glavnog inspektora i njegov status važan, jer po prirodi svoga posla glavni inspektor je glavni partner ovog Zajedničkog povjerenstva. Držim da je ovo dobra prilika da nam također odgovorite, stoji li i dalje vaš prijedlog imenovanja s obzirom na novonastale i svima poznate okolnosti oko statusa trenutnog ravnatelja, ali i s obzirom na medijske špekulacije ili izjave koje sam uspio, ovaj, čuti od Vas vezano za taj prijedlog ili povlačenje tog prijedloga, a ništa službeno kao član povjerenstva vezano .../govornik se upozorava na vrijeme/... nisam dobio, toliko.

Hvala. Odgovor predsjedatelj Vijeća ministara, gospodin Tegeltija. Izvolite.

Zoran Tegeltija

Hvala lijepo. Dva dijela pitanja, prvi dio koji se govori o imenovanju glavnog inspektora i drugo pitanje u kojoj je fazi procedura izbora direktora i zamjenika. U dogovorima oko izbora direktora i zamjenika direktora došlo je do blokade u nekom vremenskom periodu, jer nije bilo prijedloga od ovlaštenih predlagača koja su to imena. Kad smo došli do zvaničnih prijedloga, uvažavajući upravo ono o čemu je govorio uvaženi poslanik, o različitim nacionalnoj zastupljenosti pojedinih direktora, zamjenika i glavnog inspektora, dobili smo, ja sam kao predsjedavajući Savjeta ministara i ovlašteni predlagač dobio prijedlog za direktora i dobio sam prijedlog za zamjenika direktora, ... sa hrvatske strane nisam dobio prijedlog za glavnog inspektora. Sa druge strane tada mi je rečeno i na osnovu onoga što u zakonu piše, kako su meni tumačili taj zakon, to ne mora da se bira u paketu zajedno glavni inspektor i direktor i zamjenik Obavještajno-bezbjednosne agencije. Ni u jednom trenutku nije sporno da ta pozicija pripada predstavniku iz reda hrvatskog naroda i da kada dođe zvanični prijedlog da ću ja to pokrenuti u redovnu proceduru izbor glavnog inspektora Obavještajno-bezbjednosne agencije. Što se tiče izbora direktora i zamjenika direktora moram da kažem i vi to svi znate i o tome smo nekoliko puta i u ovom Parlamentu razgovarali, da se nalazimo u jednoj vrsti blokade. Nakon zvaničnog prijedloga koji je došao za direktora i zamjenika direktora u međuvremnu su se dešavali određeni tužilačko-sudski postupci u kome je došlo do potvrđivanja optužnice za čovjeka koji je predložen za direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije. Ja sam onda održao sastanak i pitao sam predlagača za direktoga Obavještajne agencije da li na osnovu toga što sadašnji, na osnovu, sadašnji prijedlog za direktora u ovoj fazi ne može biti izabran za direktora jer ima protiv njega potvrđena optužnica, vodi se sudski postupak. Stav zvaničnog predlagača ispred bošnjačkog naroda jeste bio da oni ostaju kod svog prijedloga i da očekuju konačan rasplet sudskog procesa i ukoliko u sudskom procesu čovjek koji je predložen dokaže svoju nevinost ostaće kod tog prijedloga, eventualno ako bude obrnuto jasno je da neće moći da predlože to ...Sa druge strane takođe ne postoji nikakva spremnost da se bira zamjenik direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije koji u ovom trenutku nema nikakvo spor za njegov izbor. O toj odluci, zvaničnoj, predlagača za direktora Obavještajne agencije, o stavu da se zaustavlja proces imenovanja direktora i zamjenika sam pismeno obavijestio članove Predsjedništva BiH i Zajedničku komisiju da znate u kojoj se fazi mi u ovom trenutku nalazimo kod izbora direktora i zamjenika direktora Obavještajne agencije. Hvala vam lijepo.

Hvala. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Izvolite, imate riječ.

Zahvaljujem predsjedavajući, ali moram reći da s odgovorom ne mogu biti zadovoljan. Podsjećam Vas na članak 9. zakona, koji kaže da predsjedatelj koordinira aktivnosti Agencije i osigurava smjernice u pogledu obavještajno-sigurnosne politike, on nadzire rad Agencije i snosi političku odgovornost za njezin rad. Ja sam potpuno svjestan svih limita koje u ovom poslu Vi imate i koje ste ovdje naveli, ali ono što mi trenutno imamo u Agenciji, činjenica da je prije godinu i tri mjeseca istekao mandat svim rukovodećim strukturama unutar te Agencije, a da po ovom, što ste Vi nama ovdje sada rekli, vrlo je neizvjesno kada može do imenovanja doći jel' i hoće li uopće doći. Ono što mi trenutno imamo u ovoj Agenciji, najblaže rečeno, je kriza upravljanja, nemogućnost kontrole i nedostatak nadzora, to je za ovako važnu agenciju nedopustivo i zato ja zahtjevam i molim Vas, uvaženi predsjedavajući, a skupa s ovom molbom prema Vama, ona je još više upućen svim .../govornik se upozorava na vrijeme/... uključenim u ovaj proces imenovanja i kontrole i nadzora nad radom ove Agencije da poduzmu sve korake da na razuman način i način primjeren zakonu riješe ovu potpuno neprimjerenu situaciju u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Zahvaljujem.