Traži

zakone, glasanja, zastupnice, klubove ili zastupničke govore

  • Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH
  • Darijana Filipović
i

Zakoni koji sadrže pretraživani niz

Bez rezultata.

Glasanja koja sadrže pretraživani niz

Bez rezultata.

Ponavljanje tokom vremena

Najčešće su pojam koristile

Bez rezultata.

Korištenje u klubovima

Bez rezultata.