Osnovne informacije

: SDA
Dobio 16698 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 1
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Magistar ekonomskih nauka
: 51 godina

Aktivnosti tokom mandata

31. 8. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 31.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 31.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 31.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 31.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
23. 8. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 23.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 23.8.2022..

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

31. 8. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 31.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 31.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 31.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 31.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
23. 8. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 23.8.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 23.8.2022..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Šemsudin Dedić
15%
15
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Šemsudin Dedić
91.0404624277457%
91 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.