Osnovne informacije

: SDA
Dobila 6147 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Savjetnica generalnog direktora za pravne poslove (BH Telecom)
: Magistrica pravnih nauka
: 63 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

8. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
28. 12. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 28.12.2020..
14. 12. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH 14.12.2020..
5. 3. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 5.3.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Alma Čolo
4%
4
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Alma Čolo
100%
100 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.