Osnovne informacije

: DF
Dobio 11198 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Doktor pravnih nauka
: 49 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

26. 10. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
28. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 28.4.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH 28.4.2021..
14. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 14.10.2020..
14. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Sud BiH 14.9.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH 14.9.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Institut za standardizaciju BiH 14.9.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ured za veterinarstvo BiH 14.9.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Državna agencija za istrage i zaštitu 14.9.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Zlatan Begić
280%
280
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Zlatan Begić
89.3063583815029%
89 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.