29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Poslanička inicijativa Edite Đapo, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 15 dana usvoji Odluku kojom se suspendira carinska stopa na uvoz električnih i značajno umanjuje carinska stopa na uvoz hibridnih automobila“, broj: 01-50-1- 744/22 od 11. 5. 2022; Usvajanju poslaničke inicijative - Prvi krug