Osnovne informacije

: SDA
Dobio 27536 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: dipl. ing. Mašinstva
: 55 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

26. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nermin Mandra
1%
1
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Nermin Mandra
99.4219653179191%
99 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.