Osnovne informacije

: DF
Dobio 5592 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Diplomirani ekonomista
: 62 godina

Aktivnosti tokom mandata

21. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

21. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
13. 5. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
16. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 16.3.2022..
14. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Fudbalski savez BiH 14.9.2020..
10. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 10.6.2020..
19. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 19.5.2020..
17. 10. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Zajednička služba Sekretarijata PSBiH 17.10.2019..
2. 10. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 2.10.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Vlatko Glavaš
8%
8
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Vlatko Glavaš
75.1445086705202%
75 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.