Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH

koalicija

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

HNS
53%
53
163.555555555556%
164
600%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
600

Prisutnost na glasanjima

HNS
90.9826589595376%
91 %
75.069578248769%
75 %
96.6763005780347%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

22. 9. 2022
Nikola Lovrinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 22.9.2022..
29. 8. 2022
Darijana Filipović je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
19. 4. 2022
Nikola Lovrinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
12. 4. 2022
Borjana Krišto je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Federalna uprava policije 12.4.2022..
24. 3. 2022
Nikola Lovrinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 24.3.2022..
22. 3. 2022
Borjana Krišto je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Federalna uprava za inspekcijske poslove 22.3.2022..
Borjana Krišto je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH 22.3.2022..
16. 3. 2022
Borjana Krišto je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Federalna uprava policije 16.3.2022..
15. 3. 2022
Nikola Lovrinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 15.3.2022..
10. 3. 2022
Borjana Krišto je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Sud BiH 10.3.2022..