Osnovne informacije

: HNS
Dobio 6713 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
:
: Predsjednik Vlade Posavskog kantona
:
: 59 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

2. 2. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
4. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
10. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona 10.9.2020..
13. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 13.1.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Mijo Matanović
4%
4
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Mijo Matanović
99.1329479768786%
99 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.