Osnovne informacije

: HNS
Dobio 13522 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
:
: Zastupnik u Parlamentu BiH
: Profesor historije
: 64 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

22. 9. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 22.9.2022..
19. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 24.3.2022..
15. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 15.3.2022..
15. 2. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti glavni tužilac Tužilaštva BiH 15.2.2022..
8. 2. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 8.2.2022..
11. 1. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 11.1.2022..
4. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
15. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Kakanj 15.1.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Bugojno 15.1.2021..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nikola Lovrinović
27%
27
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Nikola Lovrinović
98.8439306358381%
99 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.