Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok

 

 

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

NS NB
600%
600
163.555555555556%
164
600%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
600

Prisutnost na glasanjima

NS NB
96.6763005780347%
97 %
75.069578248769%
75 %
96.6763005780347%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

8. 11. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 8.11.2022..
2. 11. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 2.11.2022..
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 2.11.2022..
25. 10. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
27. 9. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
26. 9. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .