Osnovne informacije

Dobila 3875 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
:
: Poslanica u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Top menadžer u zdravstvu
: 48 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

6. 6. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH.
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
11. 5. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
14. 4. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vlada Kantona Sarajevo, Vlada Posavskog kantona, Vlada Srednjobosanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona, Vlada Unsko-sanskog kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, Vlada Zapadnohercegovačkog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Kantona 10 14.4.2022..
29. 3. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 29.3.2022..
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 29.3.2022..
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 29.3.2022..
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo pravde BiH 29.3.2022..
2. 2. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
20. 1. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjskih poslova BiH 20.1.2022..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Aida Baručija
261%
261
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Aida Baručija
99.7109826589595%
100 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.