Osnovne informacije

: HNS
Dobila 8145 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 2
:
: Poslanica u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Ekonomski fakultet - Menadžment
: 43 godina

Aktivnosti tokom mandata

29. 8. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

29. 8. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
3. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Darijana Filipović
2%
2
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Darijana Filipović
65.028901734104%
65 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.