Dženan Đonlagić

Osnovne informacije

: DF
Dobio 7454 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu FBiH
: Doktor ekonomskih nauka
: 50 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

2. 11. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 2.11.2021..
26. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 26.4.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 26.4.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 26.4.2021..
10. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
26. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 26.1.2021..
4. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 4.1.2021..
14. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 14.5.2020..
23. 9. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 23.9.2019..
14. 6. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 14.6.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Dženan Đonlagić
12%
12
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Dženan Đonlagić
70.2312138728324%
70 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.