Osnovne informacije

: SDA
Dobio 12377 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
:
: Delegat u Domu naroda BiH
: Doktor medicine
: 66 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Halid Genjac
1%
1
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Halid Genjac
87.5722543352601%
88 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.