Osnovne informacije

: SDA
Dobio 38506 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Predsjedavajući/Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH 2018-2022
: Doktor arhitektonskih nauka
: 60 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

21. 7. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
31. 5. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Predsjedništvo BiH 31.5.2022..
25. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
6. 7. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
17. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
3. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ured za veterinarstvo BiH 3.2.2021..
23. 11. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 23.11.2020..
30. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 30.10.2020..
11. 3. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH 11.3.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Denis Zvizdić
9%
9
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Denis Zvizdić
99.7109826589595%
100 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.