Osnovne informacije

Dobio 26424 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
:
: Ministar sigurnosti BiH
: Kriminalista
: 68 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

28. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 28.4.2021..
4. 3. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
28. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Dragan Mektić
3%
3
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Dragan Mektić
47.9768786127168%
48 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.