Klub poslanika Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa

 

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

SDS i PDP
60%
60
163.555555555556%
164
600%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
600

Prisutnost na glasanjima

SDS i PDP
69.6531791907514%
70 %
75.069578248769%
75 %
96.6763005780347%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

20. 7. 2022
Mirko Šarović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
17. 6. 2022
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
6. 6. 2022
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
31. 5. 2022
Mirko Šarović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
20. 5. 2022
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 20.5.2022..
22. 4. 2022
Mirko Šarović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
15. 4. 2022
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Okružno javno tužilaštvo Doboj 15.4.2022..
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 15.4.2022..
30. 3. 2022
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 30.3.2022..