Osnovne informacije

Dobio 24164 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
:
: Poslanik u Predstaničkom domu PSBiH 2018-2022
: Diplomirani ekonomista
: 51 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

17. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
6. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
20. 5. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 20.5.2022..
15. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Okružno javno tužilaštvo Doboj 15.4.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 15.4.2022..
30. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 30.3.2022..
7. 9. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 7.9.2021..
5. 7. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Branislav Borenović
31%
31
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Branislav Borenović
80.3468208092486%
80 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.