Osnovne informacije

Dobila 6138 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
:
: Vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla
: Pedijatar
: 77 godina

Aktivnosti tokom mandata

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

28. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske 28.7.2020..
27. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 27.7.2020..
20. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 20.7.2020..
27. 1. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 27.1.2020..
3. 6. 2019
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 3.6.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nada Mladina
5%
5
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Nada Mladina
74.2774566473989%
74 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.