Osnovne informacije

: SDA
Dobio 13499 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 2
:
: Zastupnik u Parlamentu FBiH
: dipl. ing. Mašinstva
: 62 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

15. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH 15.4.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 15.4.2022..
23. 6. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 23.6.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Služba za zajedničke poslove institucija BiH 23.6.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo pravde BiH 23.6.2021..
4. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Edin Mušić
6%
6
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Edin Mušić
98.5549132947977%
99 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.