Osnovne informacije

Dobio 18758 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
:
: Zastupnik u Parlamentu FBiH
: Magistar ekonomskih nauka
: 63 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
1. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 1.7.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Enver Bijedić
2%
2
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Enver Bijedić
51.4450867052023%
51 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.