Osnovne informacije

Dobila 16838 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
:
: Pomoćnik direktora za medicinske poslove (Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”)
: Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
: 48 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

2. 6. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
4. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
2. 2. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
15. 10. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 15.10.2020..
7. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 7.7.2020..
15. 5. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za ravnopravnost spolova BiH 15.5.2020..
13. 5. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
11. 3. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 11.3.2020..
31. 1. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Snježana Novaković – Bursać
9%
9
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Snježana Novaković – Bursać
77.4566473988439%
77 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.