Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata – SNSD

 

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

SNSD
27%
27
163.55555555555554%
164
600%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
600

Prisutnost na glasanjima

SNSD
70.47206165703275%
70 %
75.069578248769%
75 %
96.67630057803468%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

2. 6. 2022
Snježana Novaković – Bursać je postavila pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
4. 3. 2021
Snježana Novaković – Bursać je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
2. 2. 2021
Ljubica Miljanović je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
Snježana Novaković – Bursać je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
8. 12. 2020
Ljubica Miljanović je postavila pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
15. 10. 2020
Snježana Novaković – Bursać je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 15.10.2020..
13. 10. 2020
Ljubica Miljanović je postavila pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
7. 7. 2020
Snježana Novaković – Bursać je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 7.7.2020..
15. 5. 2020
Snježana Novaković – Bursać je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za ravnopravnost spolova BiH 15.5.2020..
13. 5. 2020
Snježana Novaković – Bursać je postavila pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.