Sanja Vulić

Samostalni/a

 

Osnovne informacije

: samostalna
Dobila 15578 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 2
:
: Poslanica u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Profesorica razredne nastave
: 36 godina

Aktivnosti tokom mandata

27. 7. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 27.7.2022..
19. 7. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH - Centralna harmonizacijska jedinica 19.7.2022..
7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

27. 7. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 27.7.2022..
19. 7. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH - Centralna harmonizacijska jedinica 19.7.2022..
3. 5. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 3.5.2022..
26. 7. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH 26.7.2021..
6. 7. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 6.7.2021..
15. 6. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Radio-televizija BiH 15.6.2021..
14. 5. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ured za razmatranje žalbi BiH 14.5.2021..
3. 3. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo pravde BiH 3.3.2021..
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Centralna izborna komisija BiH 3.3.2021..
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 3.3.2021..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Sanja Vulić
15%
15
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Sanja Vulić
69.364161849711%
69 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.