Osnovne informacije

Dobio 5922 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 2
:
: Zastupnik u Parlamentu FBiH
: Diplomirani pravnik
: 64 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

29. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
29. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 29.3.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH 29.3.2022..
9. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Agencija za bankarstvo FBiH 9.3.2022..
7. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
19. 10. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
14. 6. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
27. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
23. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 23.6.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nermin Nikšić
15%
15
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Nermin Nikšić
89.0173410404624%
89 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.