Osnovne informacije

Dobio 31309 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
:
: Pomoćnik generalnog direktora za razvoj i investicije RMU Banovići
: Magistar rudarskih nauka
: 66 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Mirsad Kukić
0%
0
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Mirsad Kukić
3.75722543352601%
4 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.