Osnovne informacije

Dobio 8298 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: dipl. ing. Mašinstva
: 46 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

29. 8. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
5. 7. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 5.7.2022..
15. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
3. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
6. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 6.4.2022., ministar komunikacija i prometa BiH 6.4.2022..
16. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, ministar sigurnosti BiH, ministar civilnih poslova BiH 16.3.2022..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 16.3.2022..
8. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 8.3.2022..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Saša Magazinović
253%
253
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Saša Magazinović
96.8208092485549%
97 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.