Šemsudin Mehmedović

Osnovne informacije

: SDA
Dobio 30517 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: dipl. ing. Mašinstva
: 63 godina

Aktivnosti tokom mandata

29. 8. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

29. 8. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
12. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
5. 7. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 5.7.2021..
24. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
3. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
1. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar finansija i trezora BiH 1.2.2021..
17. 12. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 17.12.2020..
22. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 22.9.2020..
14. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar vanjskih poslova BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Šemsudin Mehmedović
20%
20
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Šemsudin Mehmedović
79.4797687861272%
79 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.