Osnovne informacije

: SDA
Dobio 25020 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
:
: Delegat u Domu naroda BiH
: Filozofski fakultet
: 59 godina

Aktivnosti tokom mandata

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

21. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
3. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
9. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Safet Softić
3%
3
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Safet Softić
97.9768786127168%
98 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.