21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 6. 2021

Stenogram

Poštovane kolegice i kolege, molila bih vas da zauzmete svoje mjesto i registrirate kako bi krenuli sa sjednicom. Možemo krenuti? Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti, otvaram 21. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste. Odsutnost sa današnje sjednice opravdali su zastupnici Zlatan Begić, Nenad Stevandić, Nada Mladina, Dragan Mektić, a zastupnik Saša Magazinović najvio je kašnjenje. Iz Ureda ministra komunikacija i prometa BiH dostavljena je obavijest da ministar Vojin Mitrović nije u mogućnosti nazočiti sjednici, te da će odgovore na usmena pitanja dati zamjenik ministra Nedžad Branković. Sjednici u ovom trenutku nazočno je 29 zastupnika. Konstatiram da sjednica ima kvorum za radi i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, a u skladu sa člankom 167. Poslovnika na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za zastupnička pitanja u usmenom obliku dostavili su sljedeći zastupnici: Aida Baručija ministru komunikacija i prometa BiH, Mirjana Marinković-Lepić ministru komunikacija i prometa BiH, Nenad Nešić predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Mirko Šarović predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Damir Arnaut predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Jasmin Emrić predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Nermin Nikšić predsjedatelju Vijeća ministara BiH i ministrici vanjskih poslova BiH. Ove najave su u skladu sa člankom 168. stavak (2) Poslovnika dostavljene predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara BiH na koga se pitanje odnosi. Još želim podsjetiti da je osiguran izravan televizijski i radijski prenos ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 167. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem zastupnici Aidi Baručija. Izvolite.

Hvala predsjedavajuća. Pozdravljam sve prisutne. Moje pitanje je namijenjeno ministru za komunikacije, a glasi – Da li postoji aktuelni plan aktivnosti i rok za završetak procesa digitalizacije TV signala u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja u kojoj se još uvijek emitira analogni TV signal? Hrvatska je digitalizaciju TV signala okončala 2010. godine, za četiri gorine, Srbija 2015. za devet godina, a BiH za 16 godina još uvijek nije okončala proces digitalizacije, te Vas molim da mi odgovorite na pitanje.

Hvala zastupnici. Odgovor, ministar komunikacija i prometa BiH, odnosno u ovom slučaju zamjenik ministra, gospodin Branković. Izvolite.

Nedžad Branković

Zahvaljujem. Poštovana predsjedavajuća, uvaženo rukovodstvo ovog Doma, poštovani zastupnici, članovi Vijeća ministara i gosti. Na zastupničko pitanje uvažene zastupnice odgovor koji potpisuje ministar je sljedeći. Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH Vijeće ministara BiH ... Strategiju prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radio difuziju u frekventnim opsezima, da sad ne nabrajam megaherce, u Bosni i Hercegovini, te je konačni rok predviđen Strategijom prvobitno bio kraj 2010. godine i kao takav je, budući da Bosna i Hercegovina nije uradila ništa po ovom pitanju, odlukom Vijeća ministara prolongiran zaključno sa krajnjim rokom usklađenim sa Sporazumom Ženeva (2006) bio 15.06.2015. godine. Ministarstvo je u saradnji sa javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini izgradilo i dostavilo Vijeću ministara BiH na usvajanje i druge materijale kako bi se u potpunosti stvorila pravna, tehnička i finansijska pretpostavka za realizaciju ovog procesa, te izdvajam najznačajnije kao što su Projekat digitalizacije mikrotalasnih veza javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, Projekat primarne emisione mreže javnih RTV servisa BiH, Projekat sekundarne emisione mreže, odluke finansijskog karaktera za, sa zaokruženim kompletom finansijskom konstrukcijom za realizaciju ovog procesa sa definiranim izvorima finansiranja i Odluka o usvajanju osnovnih tehničkih uvjeta koje prijemnici za digitalno zemaljsko emitiranje moraju ispunjavati u Bosni i Hercegovini, te niza drugih odluka i njihovih izmjena prateći nove tehnološke standarde u digitalnom zemaljskom emitiranju. Nakon što su osigurani pravni, tehnički i finansijski uslovi za realizaciju Projekta digitalizacije u Bosni i Hercegovini pokrenut je proces nabavke ove opreme za prvu fazu Projekta digitalizacije koja uključuje pokrivanje digitalnim signalom šireg područja dijela Sarajeva, Banja Luke i Mostara, te uvezivanje pet informativno-tehničkih centara u sistem digitalnih veza Javnog RTV sistema. Prva faza je uspješno okončana i sistem pušten u rad krajem 2016. godine. Imajući u vidu da su već tada probijeni svi rokovi predviđeni Sporazumom Ženava (2006) Ministarstvo je nakon okončanja prve faze, a prema zaključku Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, objedinilo drugu i treću fazu Projekta u procesu pripreme dokumentacije, kako bi se ubrzao cijeli postupak i kako bi se vodilo više različitih postupaka nabavke opreme po fazama. Već 2017. godine objavljen je novi natječaj za nabavku neophodne opreme čime bi se u potpunosti pokrila teritorija Bosne i Hercegovine digitalnim signalom i tehnički okončali ovaj proces u Bosni i Hercegovini. Međutim, nakon dugotrajnog i složenog postupka nabavke isti je poništen od strane Ureda za razmatranje žalbi, budući da je u to vrijeme došlo do promjene standarda u digitalnom emitiranju, te je u svijetu postao dominantan DVB-T2 standard emitiranja, Ministarstvo je nakon ovog neuspješno provedenog postupka zajedno sa javnim RTV servisima pristupilo izmjeni Strategije i revidiranju tehničke dokumentacije u skladu sa novim standardom DVB-T2. Predstavnici javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini su u drugom mjesecu 2020. godine dostavili tehničku specifikaciju opreme za drugu i treću fazu digitalizacije u Ministarstvo kao preduvjet za objavu javnog natječaja za nabavku potrebne opreme. Nedugo nakon toga jedan od javnih RTV servisa je izvršio zamjenu svog predstavnika u Komisiji za javnu nabavku pri čemu je naknadno utvrđeno da ne postoji saglasnost za tehničku specifikaciju sva tri javna RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Bez saglasnosti sva tri RTV servisa nije moguće krenuti u javnu nabavku, odnosno izvršiti montažu i instaliranje opreme na objektima javnih RTV servisa. Kako bi se otklonili nesporazumi i pokušalo naći rješenje u vezi tehničkog dijela natječajne dokumentacije Ministarstvo je više puta iniciralo sastanke sa upravama sva tri javna RTV servisa. Međutim, iako su na svakom od sastanaka doneseni određeni zaključci, koji su išli u smjeru rješenja ovog problema, do danas Ministarstvo nije zaprimilo usaglašenu tehničku dokumentaciju ili specifikaciju od sva tri javna RTV servisa u Bosni i Hercegovini sa kojom bi se krenulo u proces nabavke digitalne opreme po principu ključ u ruke, čijom bi realizacijom Bosna i Hercegovina konačno ispoštovala međunarodne obaveze po ovom pitanju. U ovom trenutku Ministarstvo je uradilo apsolutno sve kako bi osiguralo da se ovaj proces dovede do kraja, međutim njihova realizacija i okončanje ne ovisi isključivo od ovog Ministarstva. Hvala lijepo.

Hvala zamjeniku ministra, gospodinu Brankoviću. Da li zastupnica želi komentirati? Izvolite.

Naravno, nisam zadovoljna s odgovorom, jel' nisam dobila konkretan odgovor. Mogu samo naglasiti da postojeće dozvole za javne emitere u Bosni i Hercegovini za analogno emitiranje su istekle 20. aprila 2020. godine, a dozvole za analogno emitiranje privatnih TV kuća ističu u 2021. godini. Nakon isteka dozvola za analogno emitiranje RAK, dakle, prema preuzetim međunarodnim obavezama neće moći štititi analogne frekvencije ukoliko ih neko zatraži za digitalne potrebe. Posljedice toga će biti postupno gašenje analognih predajnika i građanima u Bosni i Hercegovini će se smanjiti dostupnosti zemaljskog emitiranja TV signala. I ja bih zamolila da mi se ovaj odgovor dostavi u pisanoj formi. Hvala.

Hvala lijepa. Riječ dajem zastupnici Mirjani Marinković-Lepić. Izvolite zastupnice.

Hvala predsjedavajuća. Pozdravljam sve prisutne. Takođe i moje usmeno pitanje je usmjereno ministru komunikacija i prometa, u ovom slučaju, dakle, zamjeniku, a tiče se, dakle, postavljanja oznaka i tabli na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama. Naime, ja sam u maju mjesecu postavila pitanje vezano za činjenicu da na pojedinim graničnim prelazima nema oznaka Bosne i Hercegovine, a da postoje table entiteta koje su i po gabaritima mnogo veće čak i od onih tabli koje postoje na graničnim prelazima. Dobila sam zadovoljavajući odgovor u smislu zakonske regulative. I, dakle, činjenica je da se za svaki granični prelaz radi projekat i projektna dokumenatacija, ali moje pitanje bi bilo sljedeće. Naime, u odgovoru na kraju kažu, dakle u odogovoru na moje pitanje broj pet – da na području graničnog prelaza nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih drugih oznaka i natpisa koji nisu propisani Pravilnikom, osim saobraćajnih znakova i signalizacije propisane Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizciji na putevima, način obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daju ovlašćena lica. U tom smislu pitala bih – Ko je nadležan onda za uklanjanje postojećih tabli, koje nisu u skladu sa Pravilnikom i zašto one ustvari do sada nisu uklonjene? Hvala lijepo.

Hvala. Odgovor, zamjenik ministra komunikacija i prometa, gospodin Nedžad Branković. Izvolite ministre.

Nedžad Branković

Ustvari uvažena zastupnica Marinković je postavila novo pitanje. Za novo pitanje ja nemam oficijelan odogovor Ministarstva, pa kad proceduralno pripremimo odgovor tada ćemo uputiti odgovor uvaženoj zastupnici. A ovaj odgovor na originalno, ovaj, zastupničko pitanje sa pet dijelov ste dobili, je li tako i ako ima potrebe da čitam sve to, malo je obimnije.