24. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

26. 10. 2021

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti, članovi Vijeća ministara BiH, otvaram 24. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Himna države Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačno pozdravljam sve prisutne zastupnike, članove Vijeća ministara i uvažene goste. Niko od zastupnika nije opravdao neprisustvo današnjoj sjednici, barem do ovoga momenta, iako mi imamo kvorum za punopravan rad i odlučivanje jer sjednici u ovome trenutku prisustvuje 28 zastupnika. Kao što je i naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenoj formi. U skladu sa članom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći zastupnici: Adil Osmanović ministru komunikacija i prometa BiH, Jasmin Emrić ministru sigurnosti BiH, Mirjana Marinković-Lepić ministru civilnih poslova BiH, Aida Baručija ministru odbrane BiH, Damir Arnaut ministru sigurnosti BiH. Ove najave su, u skladu sa članom 168. stav (2) Poslovnika, dostavljene predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara na koga se pitanje odnosi. Želim podsjetiti da je osiguran i direktan televizijski prijenos ovog dijela sjednice u skladu sa članom 167. stav (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem zastupniku Adilu Osmanoviću. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Nema ovdje nikog kad je u pitanju Vijeće ministara, bar ministar prometa i komunikacija i predsjedavajući, ali evo, ja ću postaviti pitanje. nadam se da ću dobiti odgovor. Na 22. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja je održana 07.07.2021. godine usvojena je inicijativa Kluba poslanika Stranke demokratske akcije koja glasi: „Traži se od Regulatorne agencije za komunikacije da, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, izda nalog javnim servisima da komercijalnim medijima omogući u regijama Sarajevo, Banja Luka i Mostar, gdje postoji MUX A ulazak spornih TV kanala u isti (kao što je to svojevremeno urađeno sa TV K3 iz Prnjavora) ili da oštećenim TV stanicama dozvoli da privremeno na lokacijama Kozara, Trebević i Majevica o svom trošku uključe DVT predajnike sa privremenim korištenjem spektra. Očekivali smo da, evo prošlo je već 30 dana, da dobijemo detaljnu informaciju od ministra za promet i komunikacije šta je u tom pogledu do sada urađeno. Hvala.

Hvala. Ima li predstavnik Vijeća ministara? Nema. ... vjerovatno informirani u pisanom obliku. Idemo dalje, riječ dajem zastupniku Jasminu Emriću. Izvolite.

Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Više mjeseci u kontinuitetu svjedočimo brutalnom, agresivnom i zlonamjernom djelovanju destruktivne politike člana Predsjedništva Milorada Dodika prema državi Bosni i Hercegovini i njenim institucijama. Da se ne radi o incidentnom devijantnom političkom ponašanju i jednom slučaju pokazuju brojne beskrupulozne izjave koje su usmjerene na omalovažavanje države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, na podrivanje ustavnog i pravnog sistema, te aktivnosti koje u kontinuitetu prate najavu člana Predsjedništva Milorada Dodika o mirnom razlazu, kako to često naziva. Ovakve izjave s pokazanim elementima secesionističke namjere u skladu s najavljenim krajnjim ciljem odcjepljenja i samostalnosti bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, kao i konkretno djelovanje Milorada Dodika usklađeno s tim krajnjim ciljem, predstavljaju stvarnu prijetnju i narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. U ambijentu vrlo složene političke situacije prouzrokovane blokadom rada predstavničkih i izvršnih tijela države Bosne i Hercegovine, kao i opasnih namjera koje su već praćene konkretnim protivustavnim podstrekavanjem i djelovanjem člana Predsjedništva Milorada Dodika kroz već usvojene zaključke, odluke i zakone od strane Narodne skupštine Republike Srpske postavljam pitanje ministru sigurnosti BiH. – Poštovani ministre kakva je Vaša procjena sigurnosne prijetnje najavljenog protivustavnog i protivzakonitog djelovanja člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika s namjerom rušenja ustavnog i pravnog poretka države Bosne i Hercegovine, formiranja paradržavnih organa i institucija, paraobavještajnih i paravojnih formacija s krajnjim ciljem, kako to on naglašava, odcjepljenja ili secesije bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska? Zahvaljujem.

Hvala. Ministre, izvolite.

Selmo Cikotić

Uvaženi članovi Kolegija, uvaženi zastupnici, članovi Vijeća ministara, dame i gospodo. Uvaženi zastupniče Emrić, saslušao sam pažljivo Vaše pitanje. Dijelim Vašu zabrinutost i volio bih da Ministarstvo sigurnosti ima kompetencije da dam neko sadržajno tumačenje, odnosno odgovor na zabrinutost koju dijelite sa članovima Parlamenta. Ali u odnosu na nadležnosti Ministarstva sigurnosti mogu kazati da pratimo situaciju, imamo koordinaciju sa direktorima agencija i kontinuitet rada Ministarstva i za sada osiguravamo funkcionalnost institucija bez osnova da preduzimamo bilo kakve aktivnosti. A kompetencije drugih institucija, i domaćih i međunarodnih, ne bih komentarisao. Hvala.

Hvala. Komentar?

Zahvaljujem uvaženom ministru na ovom kratkom odgovoru, te molim ministra da mi dostavi odgovor i u pisanoj formi. Ovo moje pitanje je imalo za cilj da u javnom medijskom prostoru dobijemo ad hoc informaciju o procjeni sigurnosne situacije od nadležnog tijela države Bosne i Hercegovine kako bi dobili pravu informaciju o mogućem konfliktu, kao i spremnosti nadležnih organa i institucija Bosne i Hercegovine da reagiraju na osnovanu prijetnju ugrožavanja mira i stabilnost, kao i rušenja ustavnog i pravnog poretka države Bosne i Hercegovine. U kontekstu smirivanja i stabilizacije političkog ambijenta pozivam, prije svega, kolegice i kolege zastupnike da izvršavamo svoju Ustavom i zakonom preuzetu obavezu, da se vratimo dijalogu kroz rad i raspravu u Parlamentarnoj skupštini BiH, te da vratimo stvarne životne teme u fokus našeg rada i političkog djelovanja, kako bi .../poslanik se upozorava na vrijeme/... za sve građane Bosne i Hercegovine osigurali ambijent, prije svega, mira i sigurnosti kao i održivog ekonomskog razvoja koji je itekako ugrožen i ostao na margini našeg političkog djelovanja. Zahvaljujem.

Hvala. Riječ dajem uvaženoj zastupnici Mirjani Marinković-Lepić. Izvolite.

Mirjana Marinković – Lepić

Hvala predsjedavajući. Ja vas sve srdačno pozdravljam. Moje usmeno poslaničko pitanje upućeno je ministrici civilnih poslova, a, naravno, tiče se diploma i provjere diploma. Dakle, to je tema od koje ja neću odustati bez obzira što još malo pa će dvije godine kako se po ovom pitanju, dakle, ništa nije uradilo. Inicijativa za provjeru diploma u institucijama Bosne i Hercegovine usvojena je 26.02.2020. godine i rok za donošenje odluke je bio 90 dana. 02.03.2020. dostavljena je Vijeću ministara i, znači, rok je bio 02.06. Od tada je prošlo pet puta po 90 dana i još 54 dana do dana današnjeg, odnosno do dana održavanja ove sjednice. Za svo to vrijeme uputila sam četiri usmena poslanička pitanja, ovo je peto, dvije urgencije i dva pismena poslanička pitanja. Uz četvrto usmeno pitanje na prošloj sjednici dostavila sam i urneke akata. Obzirom da mi nije jasno da li možda ne znaju da ih naprave, ali čini mi se da je prije ovo drugo – da neće, dakle, prijedlog odluke i dopis obrazovnim ustanovama. Ja sada osnovano, dakle, sumnjam, i to već nekoliko puta izjavljujem, da se štite određeni ljudi, odnosno imaoci diploma koje nisu, dakle, validne. I ja, znači, postavljam pitanje – Zašto se ne postupa po odlukama Parlamenta? Neprestano se izmišljaju novi razlozi za nedonošenje odluke, i smatram da je ovo podcjenjivanje i nepoštivanje ovog Doma. I želim da mi ogovorite – Kada će se odluka naći na dnevnom redu Vijeća ministara? Svjedoci smo da je istovjetna provjera u federalnim organima iznjedrila, čini mi se, negdje oko 90 nevalidnih diploma. Takođe i u Kantonu Sarajevo je provjera pokazal da postoji određeni broj diploma koje nisu validne, ali se samo na državnom .../poslanica se upozorava na vrijeme/... ... ovo ne radi. Dakle, molim decidan odgovor – Kada će se ovo pitanje naći na sjednici Vijeća ministara?