17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

25. 2. 2021

Stenogram

Poštovane dame i gospodo, zastupnici, uvaženi gosti. Otvaram 17. sejdnicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, slijedi himna. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste. Iz Ureda predsjedatelja Vijeća ministara BiH dostavljena je obavijest da predsjedatelj, gospodin Zoran Tegeltija neće nazočiti sjednici zbog ranije preuzetih obveza. Odsutnost sa sjednice opravdali su zastupnici: Vlatko Glavaš, Ljubica Miljanović, Nenad Nešić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Edita Đapo, Mirsad Kukuć, a kašnjenje je najavio zastupnik Šemsudin Dedić. Sjednici u ovom trenutku je nazočno 33 zastupnika i konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Što se tiče izmjena dnevnog reda sjednice, napomenuću sljedeće, na dnevni red dodane su točke: Točka 4. Zahtjev zastupnika iz Kluba zastupnika SDA za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnim nabavama po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika ovog Doma. Točka 5. Zahtjev zastupnika iz Kluba zastupnika SDA za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku, takođe u skladu s člankom 133. Poslovnika ovog Doma. Točka 21. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan i Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutarnjih poslova Islamske Republike Pakistan o provedbi Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan. Točka 22. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekt javnog prijevoza Sarajevo – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj. Točka 23. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekt vodosnabdjevanja Gradačac) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz programa „Europski zajednički fond za Zapadni Balkan“. Točka 24. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Kreditna linija broj 2 Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj i Točka 25. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom prijevozu, potpisan 01. prosinca 2020. u Sarajevu. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Za raspravu se javio zastupnik Enver Bijedić, izvolite zastupniče.

Hvala. Ja sam iskoristio priliku, naravno neću raspravljati o dnevnom redu, ja bi želio da se vama, predsjedavajući i svim kolegicama i kolegama zaista izvinem zbog neprimjerenog ponašanja Tužilaštva Tuzlanskog kantona i što su na taj način nanijeli ogromnu štetu meni, a i ovom, ugledu ovoga Doma. Izvinjavam se, još jednom, svima vama.

Borjana Krišto

Hvala zastupniku Bijediću. Zastupnik Damir Arnaut rasprava, izvolite zastupniče.

Hvala predsjedavajuća. Predlažemo novu tačku dnevnog reda, dostavili smo i prijedlog u pisanoj formi i materijal odgovarajući u pisanoj formi. Dakle, na osnovu člana 71. Poslovnika predlažemo uvrštavanje nove tačke dnevnog reda – Informacija Agencije za javne nabavke BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o neophodnim uslovima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavku vakcina protiv koronavirusa. Kako sam već rekao s odgovarajućim materijalom u pisanoj formi. Obrazloženje je vrlo jednostavno, u javnosti se svakodnevno pojavljuju oprečne informacije koje dolaze od najviših zvaničnika iz Vijeća ministara BiH i drugih institucija o dostatnosti trenutnog zakonskog okvira za potrebe nabavke vakcina direktno od proizvođača, uslovima koje je neophodno ispuniti, eventualnim potrebama izmjena jednog, drugog ili oba zakona, te drugim vezanim temama. Ovakva situacija stvara nedoumice u široj javnosti, povećava nepovjerenje građana u rad institucija i njihovu sposobnost da se bore sa pandemijom COVID-19, te produžava izolaciju BiH i njenih građana od ostatka regije i svijeta, uzimajući u obzir da je vakcinacija već uveliko počela u mnogim drugim državama, uključujući u našem susjedstvu. Istovremeno na osnovu člana 68. Poslovnika smo tražili sazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda – Informacija Agencije za lijekove i Agencije za javne nabavke o ovim pitanjima. Dakle, konkretno da dođu direktor Agencije za javne nabavke, da dođe direktor Agencije za lijekove, u roku od tri dana je neophodno sazvati tu sjednicu, hitnu i da ovdje svim poslanicima i pred očima javnosti kažu konkretno šta treba uraditi da bi različiti nivoi vlasti, ako je potrebno mogli nabaviti vakcine direktno od proizvođača. Mi smo zbog ove trakavice, koja trenutno traje u BiH, na svim nivoima vlasti sada u jednoj nedoumici šta je neophodno uraditi. Dakle, imamo ljude iz istih institucija, imamo predsjedavajućeg Vijeća ministara koji kaže da ne treba mijenjati nijedan zakon, imamo njegovu zamjenicu koja kaže da treba mijenjati zakon. Imamo situaciju u kojoj čak ljudi iz iste stranke daju oprečne informacije o ovim pitanjima. Niko nije pozvaniji od ova dva direktora, ove dvije institucije, da dođe i konkretno kaže šta je neophodno uraditi, da li išta treba mijenjati, ukoliko treba mijenjati šta i na koji način treba mijenjati, ukoliko ništa ne treba mijenjati, s obzirom da i te informacije imamo sa najviših nivoa, kako onda treba sprovesti te postupke, a sve s ciljem da građani BiH što prije dobiju vakcine. Dakle, ovdje je zahtjev za uvrštavanje tačke dnevnog reda, takođe istovremeno smo podnijeli i odvojeno, odvojen zahtjev za sazivanje hitne sjednice, a na kojoj bi se pojavili ovi direktori, je li, i iznijeli informacije u skladu i na osnovu onoga što proistekne iz ove tačke dnevnog reda, ako se ona danas uvrsti. Hvala.

Borjana Krišto

Hvala. Zastupnik Saša Magazinović rasprava, izvolite.

Doprinos kratak obrazloženju za uvrštavanje ove tačke dnevnog reda, uz sve ovo što je kolega Arnaut rekao, još jedna važna stvar zbog koje bi ova tačka dnevnog reda trebala biti danas, a to je što ona može ponuditi odgovor ili odgovore na osnovu koji će biti donešena odluka da li će biti podnešena krivična prijava protiv predsjedavajućeg Vijeća ministara, ali i ministrice civilnih poslova, gospođe Gudeljević, jer ako neko u vremenu kada sve države u orkuženju nabavljaju vakcine i kada je u toku proces imunizacije ovdje javno govori da ne treba mijenjati zakone, a očigledno je to prepreka da se nabave vakcine, onda se postavlja pitanje da li tu ima elemenata krivične odgovornosti. Ako ministrica Gudeljević napravi zvanični akt u kome obrazlaže zašto se vakcine neće kupiti direktno time što navodi da fabrike, odnosno proizvođači nemaju

... zastupniče, molim Vas, pridržavajte se dnevnog reda, ako imate prijedlog za novu točku sa obrazloženjem. Izvolite.

Hoću predsjedavajuća, ja sam potpisnik ove tačke i obrazlažem zašto je važno da o njoj raspravljamo. Dakle, ako ministrica Gudeljević pošalje akt u kome kaže da ne možemo nabavljati direktno od proizvođača zato što oni nemaju međunarodnopravni subjektivitet i ne može se sa njima zaključiti bilateralni sporazum, dakle to je dokument sa potpisom i pečatom – šta je ona nama rekla? Da to, da proizvođači nisu države, pa to mi znamo, ali ako je to obrazloženje onda se postavlja pitanje da li tu ima elemenata krivičnog djela, narušavanja, odnosno nanošenja štete po zdravlje stanovništva. Dakle, vi svi ovdje znate da se krivično djelov može napraviti kad nešto učinite, ali se krivično djelo može napraviti i nečinjenjem. Ovdje se ne čini ono što bi se trebalo učiniti da država kupi neophodne vakcine. Posljedice toga su katastrofalne, čak i smrtne i zbog toga se o ovome treba raspravljati. Jer ako ne mogu institucije izvršne i zakonodavne vlasti, može ovo pitanje riješiti pravosuđe, a kad dođu ove tačke dnevnog reda, koje je SDA predložio, ovaj razgovaraćemo i o ovim procedurama i zakonima.

Hvala. Konstatiram da ste zloupotrijebili poslovničke odredbe, prijedlog točke, koje ste i Vi potpisnik, je imala predlagatelja prije Vas. Zastupnik Dragan Mektić, rasprava, izvolite zastupniče.

Dobar dan svima. Pozdravljam kolege, kolegice, predstavnike Savjeta ministara, ako ih ima uopšte ovdje, nisam siguran i uvažene goste. Ja imam konkretnu dopunu dnevnog reda, imam je u pismenoj formi, to ću predati, ali želim prije toga da obrazložim ovu dopunu dnevnog reda. Ja sam na prošloj sjednici Predstavničkog doma predložio takođe jednu tačku dnevnog reda, koju ste vi kao Kolegij, po mom ličnom sudu, mišljenju i onom znanju koliko ja imam, nezakonito odbili, niste dozvolili da se o njoj glasa, uz obrazloženje da je sjednica legalno zakazana, što ja ni u jednom momentu nisam sporio, ali sam isto tako krajnje legalno, legitimno predložio i dopunu dnevnog reda i tražio da se o njoj izjašnjavamo. Vi pod obrazloženjem da je sjednica detaljno, legalno zakazana ne možete spriječiti poslanike da predlažu nove tačke dnevnog reda, odnosno ne možete spriječiti to da se o njima ovaj Dom ne izjašnjava. A govorio sam o tome, da su sjednice Predstavničkog doma postale potpuno besmislene, nepotrebne i da ustvari ništa ne odlučujemo od onoga za što smo nadležni, o čemu bi trebali raspravljati kao najviši organ vlasti u ovoj državi i kao zakonodavno tijelo. Mi nijedan ključni problem ne stavljamo na dnevni red koga tište naši građani, koji tište ovu sirotinju, koji tište ovaj narod, zbog čega narod bježi iz BiH i ovaj Predstavnički dom, da kažem tako, postaje besmislen. Da bih to potkrijepio nekim činjenicama, gledajte dnevnog reda, kaže: Tačka 14. Razmatranje poslaničke inicijative Vlatka Glavaša koja glasi: „Povodom velikog uspjeha košarkašica BiH na plasman, od plasmana na Eurobasket nakon 22 godine, predlažem nadležnom ministru u Savjetu ministara da ovaj uspjeh adekvatno valorizuje“. Šta mi predlažemo, šta imamo mi s time? Pa valjda ima ministar civilnih poslova, koji radi svoj posao i što se mi uopšte miješamo i predlažemo nešto ministru da uradi ili ne uradi. Tačka 16. Donošenje zaključka kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od ..../govornik se upozorava na vrijeme/... i medicinska sredstva, evo završavam, BiH