Osnovne informacije

: RS
:
: Zastupnica u Predstavničkom domu PS BiH
: Dipl. Ekonomista
: 72 godina

Aktivnosti tokom mandata

15. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

22. 3. 2022
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
28. 6. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH.
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH.
24. 5. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
25. 2. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
8. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
23. 11. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
2. 10. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
28. 8. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH, ministar finansija i trezora BiH.
6. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Dušanka Majkić
11%
11
7.46666666666667%
7
21%
Zlatko Miletić
21

Prisutnost na glasanjima

Dušanka Majkić
87.2549019607843%
87 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.