23. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

15. 6. 2022

Glasanje

Prijedlogu za objedinjavanje rasprave i glasanja o tačkama od 27. do 32. dnevnog reda, uključujući i tačku 32. dnevnog reda - Prvi krug