Osnovne informacije

:
:
:
: 75 godina

Aktivnosti tokom mandata

15. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Munib Jusufović
0%
0
7.46666666666667%
7
21%
Zlatko Miletić
21

Prisutnost na glasanjima

Munib Jusufović
79.4117647058823%
79 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.