23. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

15. 6. 2022

Glasanje

Izvještaju o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda za 2021. godinu - Izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamenttarne skupštine BiH za 2021. godinu 25.3. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, broj: 02-50-8-54-1/22 od 22. 2. 2022; - Prvi krug